روشهای افزایش حرارت در درمان پروستات / قسمت اول


روشهای افزایش حرارت در درمان پروستات / قسمت اول

روشهای افزایش حرارت در درمان پروستات

 

تاریخچه :

اولین شخصیت علمی در شاخه پزشکی که متوجه اثرات درمانی حرارت بالا بر روی بافتهای سرطانی شد آقای بوش بوده است. وی در سال ۱۸۶۶ میلادی ملاحظه کرد که سارکوم یکی از بیمارانش که دچار تب بالا به علت بیماری بادسرخ یا ( ErySipelS) شده بود به طور کامل فروکش کرده است.

فیزیولوژی سلولی:

به طور کلی سلولهای طبیعی در دمای بالای (۵۰-۴۵ ) دچار نکروز می گردند این در حالی بوده که سلولهای سرطانی دردمای (درجه سانتی گرا د  ۴۴-۴۲) دچار نکروز می شوند و این افزایش حساسیت سلولهای سرطانی به حرارت به مناسبت عروق غیرطبیلی این گونه بافتها می باشد به گونه ای که عروق بافت های سرطانی استعداد و ازودیلاتاسیون و در نتیجه آن دفع حرارت کمتری نسبت به سلولهای طبیعی بدن دارا می باشند. سلولهای بافت B.P.H از حساسیت متوسطی بین سلولهای طبیعی و سلولهای سرطانی نسبت به حرارت برخوردارند.

فیزیک هیپرترمی و ترموتراپی :

به طور کلی ایجاد حرارت در بافتها به روش هیپرترمی و ترموتراپی از دو دسته از امواج الکترومغناطیسی استفاده می شود که عبارتند از :  ۱- امواج رادیو فر کوانسی (Radiofrequency ) که از فرکانسی معادل ( MHZ 15 - 0.5) برخوردارند. ۲- امواج (MicrOWaVe) مایکروویو که فرکانسی معادل (۳۰۰-۳۰۰۰MHZ)دارند - به هرحال در موارد فوق به عنوان یک قانون فیزیکی ، امواجی که فرکانس بالایی دارند از قدرت نفوذ یا Penetration کمتری برخوردارند و به عبارت دیگر از نظر بالینی امواج MicrOWave قدرت نفوذ کمتری نسبت به امواج  رادیو فرکوانسی (Radio Frequency) دارند

تفاوت هیپرترمی و ترموتراپی

چنانچه در هر یک از روشهای بالا انرژی گرمایی کمتر از ۴۵ درجه سانتیگراد در بافت ایجاد گردد، اقدام به هیپرتر می شده و بالعکس هرگاه دمای ایجاد شده در بافت بالاتر از ۴۵ درجه سانتیگراد باشد، اقدام به ترموتراپی  شده استتفاوت درمانی هیپوترمی : مطالعات زیادی نشان داده است که اثرات درمانی هیپرترمی چیزی افزون بر اثر Placebo نمی باشد.  در عمل مشاهده گردیده است به مقدار ۷۰-۵۰درصد بیمارانى که تحت هیپرترمی قرار گرفته اند درجاتی از بهبود علائم بالینی را تجربه کرده اند. این اثر از نظر بالینی ناشی از سیر طبیعی بیماری و معادل با اثر PlacebO می باشد. توضیح این که هیپرترمی ترانس یورترال در مقایسه با هیپرتر می ترانس رکتال از نتایج بهتری در بهبود علائم بیمار برخوردار بوده است و یکی از شواهد دالی بر عدم تخریب سلولی و یا بعبارت دیگرعدم تخریب بافت هیپرتر می شده، عدم افزایش P.S.A می باشد. در میزگرد (Panel) مربوط به International ConSultation on B.P.H که در سال ۲۰۰۰ میلادی برگزار شد نتایج هیپرترمی جهت درمان B.P.H غیرقابل قبول عنوان گردید.

نتایج درمانی ترموتراپی

۱- ترموتراپی با حرارت پایین ( ۵۰-۴۵) ۲- ترموتراپی با انرژی بالا ( ۷۵) - ترموتراپی با انرژی بالا که در ردیف دوم فوق اشاره شده با نتایج درمانی خوبی همراه بوده است ، به گونه ای که نتایج درمانی مشابهی با لیزر با این روش گرفته شده و در این روش همانند Laser Vaporization در همان زمان عمل به علت تبخیر بافت تخریب شده پروستات حفراتی در بافت پروستات ایجاد می گردد. - در یک پژوهش انجام شده در سال ۱۹۹۹ میلادی نشان داده شد که هم در پروستاتهای پر از عناصر اپیتلیال و هم در پروستات های بزرگ پاسخ به High Energy TUMP بهتر بوده است .

روشهای انجام هیپرترمی :

۱- هیپرترمی به کمک پروب ترانس رکتال TranSrectal: در این روش امواج مایکروویو با فرکانسی معادل ۹۱۵MHZ، از طریق پروب ترانس رکتال به بافت پروستات وارد شده و بافت رکتوم به طور موضعی خنک می گردد. از میان دستگاههایی که از این طریق عمل می کند می توان به PrimuS PrOStathermer اشاره نمود. تفاوت دستگاه اول با دستگاه دوم این است که در دستگاه اول دمای داخل مجرا، اندازه گیری می گردد و این در حالی است که در دستگاه دوم این کار انجام نمی شود.۲- هیپرترمی به کمک پروب ترانس یورترال TranSUrethral :از امواج رادیو فر کوانسی و یا مایکروویو معادل ۹۱۵MHZ جهتاین منظور استفاده شده است .روشهای افزایش حرارت در درمان پروستات / قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد