روشهای ترمیم دندانهای شیری


روشهای ترمیم دندانهای شیری

روشهای ترمیم دندانهای شیری

 

از طرف دیگر پوسیدگیهای دندانهای شیری خیلی زود به عصب می رسند و لازم می شود تا دندان عصب کشی شود. لذا مراجعه بموقع به دندانپزشک میتواند از این امر جلوگیری کند.

1- پرکردن دندانهای آسیای شیری به وسیله آمالگام: بیشتر پوسیدگیها در دندانهای آسیای شیری بروز می کند؛ گرچه متأسفانه اغلب توجه والدین بیشتر به دندانهای جلوی کودک معطوف می باشد.

این پوسیدگیها معمولا به وسيله آمالگام ترمیم میشوند؛ البته بعضی از دندانپزشکان کودکان ممکن است دندانهای آسیای کودک را هم با مواد سفید یعنی کامپوزیت ها ترمیم نمایند. در مورد مزایا و معایب این مواد در فصل گذشته توضیح داده شد.

پرکردگیهای دندانهای شیری باید به صورت منظم و حداقل هر 6 ماه یک بار توسط دندانپزشک کنترل شود تا در صورت عود پوسیدگی یا شکستگی مجددأ ترمیم شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد