روشهای کم تهاجمی درمان جراحی پروستات


روشهای کم تهاجمی درمان جراحی پروستات

روشهای کم تهاجمی درمان جراحی پروستات

 با توجه به این که روش جراحی باز و روش T.U.R.P در درمان پروستات زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که سن بیمار بالا و عوارض جسمی وبعضا روحی فرد را آزار می دهد و گاهی باعث می شود که بیمار قادر به تحمل این روشها نباشد . از این  رو استفاده از روشهای کم تهاجمی مد نظر قرار می گیرند.

تکنیک عمل :

با توجه به نتایج درمانی خوب بعد از T.U.R.P اگر چه هنوز این روش استاندارد طلایی در درمان B.P.H به حساب می آید ولی موربیدیتی های حاصل از آن باعث شده است که امروز تمایلات زیادی به سمت سایر روشهای درمانی که عوارض و مدت بستری کمتری نسبت .T.U.R.P برخوردارباشد جلب شود  این گونه روشها را روش های  Minimal Invasiue در درمان B.P.H گویند. در این ارتباط یک روش درمانی زمانی مناسب به حساب می آید که: ۱- حداقل باعث ۵۰ درصد کاهش در I.F.S.S شود. ۲- حداقل باعث ۵۰ درصد افزایش در MaX Flow Rate شود. روشهای Minimal Invasive در درمان B.P.H عبارتند از:۱- استفاده از امواج با شدت بالا ۲-روش افزایش گرما ۳-گرما در مانی ۴-برداشتن پروستات با سوزن از طریق مجرا ۵-تبخیر پروستات ۶-لیزر درمانی ۷-استفاده از بالون ۸-فنر در داخل مجرا

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد