روشی برای جلوگیری از پوسیدگی دندانها


روشی برای جلوگیری از پوسیدگی دندانها

روشی برای جلوگیری از پوسیدگی دندانها

 

دندانهای کودکان و نوجوانان به شدت آسیب پذیر بوده و در معرض خطر پوسیدگی است و از دوران بلوغ به بعد خطر پوسیدگی دندانها کاهش خواهد یافت؛ لذا می توان گفت سلامت دندانهای شیری مقدمه سلامت دندانهای دائمی و سلامت دندانهای دائمی در دوران کودکی و نوجوانی نویدبخش سلامت دندانها برای تمام عمر خواهد بود.

-  آدامس هایی که شیرینی آنها به علت قند سوکروز میباشد، پوسیدگی زا میباشند؛ مگر آن دسته از آدامسها که نوع قند آنها را غیرپوسیدگی زا اعلام نموده اند.

- توجه داشته باشیم مسواک باید جزئی از وسایل موجود در کیف هر دانش آموز باشد تا در هنگام لزوم از آن استفاده نماید.

تقویت دندانها:

سومین روش برای جلوگیری از پوسیدگی دندانها، مقاومسازی آنها در برابر پوسیدگی است. به عبارت دیگر کاربرد مواد و روشهایی که بتواند دندان را در برابر هجوم بی امان میکروبها و اسیدهای تولیدشده در اثر تخمیر قندها مقاوم سازد. همانگونه که در فصول پیشین اشاره شد، دندانها پیوسته در معرض تخریب ناشی از فعالیت میکروبها و قندهای موجود در پلاک دندانی هستند. ممکن است این سؤال در ذهن شما بیاید که پس چگونه است که دندانها قادرند در برابر این اثرات مداوم تخریبی مقاومت نمایند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد