روشی متفاوت برای حاملگی…(قسمت اول)


روشی متفاوت برای حاملگی…(قسمت اول)

روشی متفاوت برای حاملگی...(قسمت اول)

هنگامی که یکی از متخصصان نازایی به نام دکتر «اندرو تولید و» اولین بار استفاده از سفیده تخم مرغ را به جای استفاده از نرم کننده های واژینال به افراد توصیه کرد، موجب شگفتی همگان شد. البته او استفاده از سفیده تخم مرغ را تنها در همسرانی که به دلیل عدم وجود ترشحات کافی دچار مشکلند توصیه می کند.

وی در ادامه می افزاید از سفیدهٔ تخم مرغ تنها باید طی چند روز دوره باروری زن، هنگام آمیزش استفاده شود و خارج از این مدت باید از هر نرم کنندهای که ترجیح میدهند استفاده شاید بپرسید. چرا سفیده تخم مرغ ؟ دکتر «تولیدو» در پاسخ به این سؤال میگوید که او به شدت شیفته نتیجه تحقیقی است که در کشور کانادا در خصوص سفیده تخم مرغ انجام گرفته، زیرا سفیده نسبت به نرم کننده های واژینال کمترین تأثیر را از لحاظ تحرک، دوام و بقا بر اسپرم دارد.

دکتر «تولیدو» میگوید: «سفیده تخم مرغ پروتئین خالص بنابراین اسپرم در محیطی که از جنس خودش باشد وظیفه خود را بهتر انجام می دهد.» در مورد ۶ تا ۸ زوج که نیاز به مصرف نرم کننده داشتند سفیده تخم مرغ مؤثر واقع شد و چندین زوج دیگر نیز پس از استفاده از سفیده به آرزوی خود یعنی فرزنددار شدن دست دکتر «تولیدو» هشدار می دهد افرادی که نسبت به تخم مرغ حساسیت دارند باید از مصرف آن خودداری نمایند. در ضمن قبل از استفاده از سفیده باید تخم مرغ را از یخچال خارج کرد تا کمی گرم شود و سپس سفیده را از زرده جدا نمود، تفاوتی ندارد که آلت مرد یا مهبل زن به سفیدهاغشته شود.

قابل توجه زنان

از تخمک گذاری اطمینان یابید آیا به طور منظم عادت ماهانه می شوید؟ در صورت منفی بودن پاسخ امکان عدم تخمک گذاری وجود دارد. یک نشانه مهم تخمک گذاری تغییرات قابل توجهی است که در مخاط گردن رحم در اواسط دوره ماهانه روی می دهد. در این زمان مخاط نازک، شفاف و پر آب می شوند. علایم دیگرعبارتند .3 دردناک شدن پستان قبل از قاعدگی، دل پیچه

و آنچه به قول آلمانی ها میتل اشمرز (Mittle) یا دردهای وسط دوره قاعدگی ناشی از تخمک گذاری نامیده می شوند. راه دیگر برای تست تخمک گذاری استفاده از کیت های مخصوص است که در داروخانه به فروش میرسند. این کیت ها می توانند میزان هورمون مترشحه هنگام تخمک گذاری را در ادرار تعیین کنند. وقتی که شب و روز مورد استفاده قرار گیرند تنها تا ۵۰ ٪ قابل اطمینان هستند. کیت هایی که توسط پزشکان به این منظور استفاده می شوند قابل اطمینان ترند. بهترین زمان برای انجام تست ساعت ده صبح و ظهر است. اگر ماه اول نتیجه تست مثبت باشد بدان معناست که تخمک گذاری انجام میشود. اما اگر پس از سه بار طی سه ماه نتیجه تست منفی باشد بدین مفهوم است که یا کیت به اندازه کافی حساسی نبوده و نتیجه تست دقیق نیست و یا تخمک گذاری صورت نمیگیرد. در هر حال در چنین مواردی باید حتماً با پزشک مشاوره نمود.

اگر میخواهید یک الهه باروری باشید باید واقعاً شبیه او شوید تخمک گذاری در برخی از زنان با چند کیلو افزایش یا کاهش وزن تحریک و فعال می شود. به طور کلی، هر چه وزن شما به وزن ایده آل و متعارف نزدیکتر باشد بهتر است. وزن شما باید بین ۹۵٪ وزن ایده آل و زیر ۱۲۰٪ باشد. طبق نتایج حاصله از تحقیقات، چربی بدن موجب تولید وذخیرهٔ هورمون استروژن یعنی هورمونی که بدن را برایحاملگی آماده می کند، میگردد. هنگامی که مقدار استروژنخیلی بالا یا پایین باشد سیستم کلی بدن از تعادل خارج می شود.هر چه چربی در بدن بیشتر باشد استروژن بیشتری تولیدمیکند .

در یک تحقیق ۲۹ نفر از زنان بسیار لاغر اندام که قادر به تخمک گذاری نبودند پس از افزایش وزن و تا ۹۵٪ نزدیک شدن به وزن ایده آل، مجدداً قدرت تخمک گذاری خود را باز یافتند. ظرف سه سال ۲۴ نفر از این ۲۹ زن باردار شدند. در یک پژوهشی دیگر ۱۱ زن از ۱۳ زن سنگین وزن و نازا پس از کاهش وزن، قدرت تخمک گذاری مجدد یافتند و ده تن ازاین تعداد باردار شدند.

روشی متفاوت برای حاملگی...(قسمت دوم)

روشی متفاوت برای حاملگی...(قسمت سوم)


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد