روش عملی استفاده از آب در درمان بیماریها / قسمت اول


روش عملی استفاده از آب در درمان بیماریها  / قسمت اول

روش عملی استفاده از آب در درمان بیماریها 

 

زرد پی اشیل

توضیحات عمومی:زرد پی آشیل که ماهیچهٔ سه سر پا را به پاشنهٔ پا مرتبط میسازد، یکی  از  قوی ترین رگهای عصبی (زرد پی) بدن انسان است. با این وجود ممکن است که این زرد پی  در اثر بلند کردن بار سنگین از پشت و یا  برخورد پشت پا به یک جسم سخت، دچار آسیب دیدگی یا پارگی شودآب درمانی:هر دو ساعت یک بار کیسهٔ یخ را با باند روی پاشنه و پشت پا ببندید  طوری که کمی فشار وارد اید . کیسه یخ به مدت ۳۰ دقیقه بسته باقی  می ماندتعویض حمام سرد و گرم و نیز فرو کردن پا در آب، زردپی شیل را قوی می کند و در صورت ا سیب دیدگی، تأثیر احیاء کننده دارد. 

آنژین (التهاب لوزتین)

توضیحات عمومی: از آنجا که آنژین تقریباً یک بیماری رایج است متأسفانه به اندازهٔ کافی جدی گرفتهنمی شود و به همین دلیل ممکن است پیامد هایخطرناکی داشته باشد (مثلاً بروز التهابات در عضلات قلب یا کلیه و یا رماتیسم مفصلی)آب درمانی: این بیماری را نمی توان تنها با آب درمانی معالجه کرد، بلکه از آب درمانی در کنار سایر معالجات پزشکی استفاده میشود. کمپرس داغ و مرطوب را یک دقیقه تمام در اطراف قلب قرار دهید. سپس بلافاصله به مدت ۵ دقیقه از یک کمپرسی سرد استفاده کنید. در صورت لزوم، تعویض کمپرس  چند ساعت ادامه پیدا می کند. برای تسکین درد توصیه می شود که روزی چند بار به مدت ۱۵ دقیقه حمام داغ دست و پا گرفته شود. دمای آب حداقل ۴۹د درجه سا  نتی گراد و در صورت تحمل بیشتر باشد

بی اشتهایی

توضیحات عمومی: بی اشتهایی ناگهانی ممکن است علامت یک بیماری جدی باشد. در چنین شرایطی بهتر است پیش از هر اقدام پزشکی، ابتدا منتظر بمانیم تا علائم دیگری بروز کند. اما در هر حال اشتباه است اگر کسی را که ناگهانمبتلا به بی اشتهایی شده است، مجبور به خوردن کنیم. از طرفی نخوردن چند - وعده غذا موجب ضعف و بی حالی می شود. بنابراین به کمک اب درمانی می توان آن نوع از  بی اشتهایی را که که دلیل طبی خاصی ندارد بدون عوارض بر طرف کرد آب درمانی: پیش از هر وعده غذا، به منظور تحریک سیستم هضم، یک کیسهٔیخ بر روی معده قرار داده می شود. تأثیر این کیسهٔ یخ خصوصاً در شرایطی که  بی اشتهایی در اثر عصبانیت، مشکلات روانی، تهوع مربوط به غذا یا مسمومیت ناشی از الکل یا دارو عارض شده باشد، بسیار مثبت است

درد بازو

اب درمانی: در دردهای بازو موارد زیر  را به خاط بسپارید :یخ درمانی، بستن بازوبند با کمی فشار، و حرکت ندادن بازو در آسیب دیدگی های شدید از واجبات است. حمام موضعی بازو التهاب را کاهش میدهد، درد را تسکین می بخشد و در مورد د تورم توصیه می شود. اسپاسم در بازوها را با کمپرس داغ درمان می کنند .

آرتری اسکلروز

آب درمانی: به عنوان پیشگیری، پس از بیدار شدن، ده دقیقه آبگرم حمام  بگیرید و داخل وان آب گرم جسم را وانهاده و شل کنید و نفس عیق بکشید. در پایان، ۱ تا ۲ دقیقه دوش سرد بگیرید و یا با آب سرد بدن را ماساژ دهیم. حمام گرم موجب وانھادگی جسم و رهاشدن عضلات از کشش و انبساط رگهای خونی می شود. معالجهٔ کوتاه مدت با آبسرد انقباض و انبساط رگها را به وجود می آورد. در این بیماری باید به مقدار زیاد آب معدنی نوشیده شود. با این روش مقدار قابل توجهی از ذخیرهٔ نمک آهک موجود در سرخرگها از بین میرود.

حمام بخور (سروصورت): حمام بخور باید در یک اتاق گرم و فاقد جریان هوا صورت گیرد. این بخور را میتوان دوبار در هفته و یا در صورت ضرورت یک هفتهٔ متوالی هر دو روز یک بار انجام داد.نشستن در آب (نیم تنه): این روش اسپاسم موجود در عضو را خنثی میکند. دمای آ ب ولرم در حدود ۲۷ تا ۲۹ درجهٔ سانتی گراد و مدت نشستن در آب  دهدقیقه توصیه می شود. در این فاصله پشت بدن را سه بار با آب سرد و سینه و دستها (آرنج) را نیز بالیف خشک ماساژ دهیدروش عملی استفاده از آب در درمان بیماریها  / قسمت دومروش عملی استفاده از آب در درمان بیماریها  / قسمت سومروش عملی استفاده از آب در درمان بیماریها  / قسمت چهارمروش عملی استفاده از آب در درمان بیماریها  / قسمت پنجم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد