روش عملی استفاده از آب در درمان بیماریها / قسمت پنجم


روش عملی استفاده از آب در درمان  بیماریها / قسمت پنجم
هجوم خون به اعضاء یا یک عضوآب درمانی: هجوم خون به یک عضو را که اغلب در التهابات عارض میشود، با نشستن در آب سرد و گرم، دوش سرد و گرم و یا کمپرس سرد و گرم درمان میکنند. تغییر دما انقباض و انبساط متناوب عروق را سبب می شود و خون به دلیل این قبض و بسط عروق، به طور طبیعی به گردش در میآید. معالجه با این روش در دراز مدت باعث می شود که خون مردگیهای مزمن یا تجمع خون در عضو رفع شود.عصب سیاتیک: در التهابات این عارضه از کمپرس داغ و مرطوب در پشت و قسمتهای کاری ران استفاده می شود.دردهای عصبی: برای تسکین درد از کمپرس داغ و مرطوب در قسمت دردناک استفاده میشود. تأثیر این روش را میتوان با قرار دادن کیسهٔ یخ بر رگهای گردن افزایش داد، زیرا با این کار از هجوم خون به سر جلوگیری می شود. قسمت دردناک را ابداً با روشهای سرد درمان نکنید، زیرا درد را تشدید میکند.زخم ها: در مراحل اولیه، با قرار دادن کیسهٔ یخ و یا کمپرسی یخ به طور مستقیم بر روی موضع، درد زخم را برطرف کنید. آب درمانی به تنهایی زخم را درمان نمی کند، بلکه باعث می شود درد در آن ناحیه تسکین یابد.کم خونیتوضیحات عمومی: کم خونی (آنومی) ممکن است دلایل متفاوتی داشته باشد. امکان دارد این بیماری در اثر تغذیه ناسالم و یا کمبود برخی از مواد غذایی عارض شود. در اصل وظیفهٔ پزشک است که خون سازی بیمار را تحت نظر بگیرد، اما به طور کلی فعالیت و ورزش در هوای آزاد و ماساژها در رفع این عارضه بسیار موثرند آب درمانی: ابتدا بدن با استفاده از روش کمپرس سرد وگر م در پشت و زیر شکم تحریک و گرم می شود. سپس آب درمانی با ماساژ سرد و یا حمام داغ  موضعی پا پایان می گیرد. وقتی سیستم گردش خون تحریک شد، دوش را بر قسمت پشت میزان کنید و با تعویض آب سرد و گرم، گردش خون را سرعت  دهید. ماساژ با نمک و پس از آن یک حمام داغ (ده دقیقه) سبب می شود گلبولهای قرمز افزایش یایندفشار خون توضیحات عمومی: فشار خون بالا نیز می تواند دلایلی متفاوتی داشته باشد. مصرف دخانیات، وجود چربی اضافه در بدن و زندگی ناسالم خصوصاً از نظرروانی از جملهٔ این دلایل هستند. تشتشخیصر اینکه آیا فشار خون کمی بالارا میتوان بدون دخالت و استفاده از داروهای شیمیایی درمان کرد،  بر عهده پزشک است آب درمانی: بلافاصله پس از بیدار شدن ۲ لیوان آب مقطر بنوشید و تا نیمساعت بعد، از صرف صبحانه خودداری کنید. تحریک کلیه ها پس از تخلیه هنوز ادامه خواهد داشت. این مسئله بسیار مهم است، زیرا کلیه ها دریچهٔ اطمینان گردش خون هستند و می توانند فشار را کاهش دهند (به دلیل کاهش فشار در رگها). وقتی فشار خون کاهش یافت، قلب زحمت کمتری برای  پمپاژ خون از طریق عروق بر عهده دارد انجام تنقیه موجب تحریک کلیه ها و تخلیه مثانه میشود و این نیز کار قلباسان تر می کندبرای تحریک کل بد ن و خروج مایعات اضافی از ان، می توان تمام روشهای ماساژ را به کار برد. پس از حمام، ماساژ بدن بالیف و ماساژ پاها با برس و یک بار در هفته ماساژ با نمک یکی از اقدامات موثر در این زمینه استروش عملی استفاده از آب در درمان بیماریها  / قسمت اولروش عملی استفاده از آب در درمان بیماریها  / قسمت دومروش عملی استفاده از آب در درمان بیماریها  / قسمت سومروش عملی استفاده از آب در درمان بیماریها  / قسمت چهارم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد