روش هایی طلایی در تقویت پشت و درمان درد پشت !


روش هایی طلایی در تقویت پشت و  درمان درد پشت !

روش هایی طلایی در تقویت پشت و  درمان درد پشت!

تقویت پشت  و درد پشت 

*برای تقویت پشت، مربای زردک یا آب زردک را گه گاهی مصرف کنید.

*برای درمان درد پشت باید ۱۵ گرم آرد نخود خام را با گلاب مخلوط و به پشت ضماد کلید.image_13930219417885 * پس از تنقیه، ۲ مثقال جند بیداستر بخورید. * نیم مثقال پودر حنا را با شربت قند بخورید. * ۸ مثقال ریشه درخت شاه توت را با مقداری برگ، هلو و چند انجیر در نیم لیتر اب بجوشانید تا یک چهارم از آن بماند، بعد صاف کنید و آب آن را بنوشید. * اگیرترکی، ناردین، دارچین، اسارون، مرمکی، زر مباد، درونج عقربی و تخم کرفس، همه را بسیار نرم بکوبید و با عسل مخلوط کنید. روزی سه بار و هر مرتبهکمی از آن را میل فرمایید. * دارچین، زنجبیل، بسبایج، جوز هندی، فلفل سیاه، هل قرابی و تربد مجوف از هر کدام ۱ مثقال، آمله  مقشر ۲ مثقال و نبات زرد ۲۵۰ گرم، همه را نرم بسایید و با ۵۰۰ گرم عسل مخلوط کنید. صبح، ظهر و شب، هر مرتبه یک قاشق غذاخوری از آن را بخورید. * دارچین، زنجبیل، هلیه  سیاه، شیطرج، فلفل سیاه، بابونه شیرازی و نخود الوند از هر کدام ۵ گرم، آمله  مقشر، ثعلب و تخمهای مغز میوه ی کاج از هر کدام ۱۰ گرم، همه را نرم بسایید، بعد با ۲۰ گرم پودر نارگیل، یک کیلو مویز بی دانه کوبیده شده و یک کیلو عسل مخلوط کنید. هر روز صبح، ظهر و شب و هر مرتبه یک قاشق شربت خوری از آن را میل فرمایید.*فرفیون، ابهل، سعد کوفی و حب الزریره را به  نسبت مساوی نرم ساییده و با کمی آب بادیان با آببابونه  شیرازی یا آب سداب خمیر کنید و بر محل درد بمالید.*بابونه شیرازی، سداب، فرفیون و سعد کوفی را پس از آن که نرم ساییده شد، بپزید و بر محل درد ضماد*مقداری خردل را با سرکه مخلوط و برگ چغندر را در آن خرد کنید و بخورید.ضمناً بهتر است از خوردن ترشیجات، آبگوشت و خوراک هایی که طبیعت سرد دارند پرهیز شود و از خوراکی هایی که درد پشت را تسکین می دهند بیشتر استفاده کنید، مانند: انجیر، شربت انجیر، عسل، آب کلم، کرفس، سیر، پسته وحشی، کشمش با مغز گردو، شنبلیله، گوشت جوجه آب پز، مارچوبه، بذر شوید و برگ شوید پخته با غذا.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد