روش های تشخیص سرطان


روش های تشخیص سرطان

روش های تشخیص سرطان

 در چند سال اخیر، روش های تشخیص سرطان پیشرفت بسیار زیادی داشته است. باپیشرفت فناوری، ما امروزه روش های جدید پیشرفته تری در تشخیص سرطان در مراحلی اولیه داریم. روش های مورد استفاده در تشخیصی و ردیابی، تا حد زیادی از روی محل و نوع سرطان تعیین می شوند. معمولترین روشها در زیر توضیح داده شده است.بیوپسی (نمونه برداری بافت) بیوپسی، برداشتن بخش کوچکی از بافت سرطانی با عمل جراحی است. آسیب شناس این نمونه را از نظر وجود سلول های غیرعادی در زیر میکروسکوپ بررسی میکند. وسعت عمل جراحی بستگی به شرایط فرد دارد و با نوع سرطان و محل گرفتار تغییر میکند. بیوپسی با سوزن هدایت شده توسط پرتو X روش ساده ای است و میتوان آن را با بی حسی موضعی انجام داد. برای بیوپسی کبد، سوزن کوچکی را از طریق ناحیه بی حس شده پوست در کبد فرومی برند.آزمایش خون آزمایش خون نشانگر تومور، فقط در انواع خاصی از سرطانها انجام می شود. معمولترین این موارد عبارتند از: سرطان راست روده (نشانگر CEA -- پادگن کارسینومی بافت جنینی)، پروستات (PCA-- پادگن اختصاصی پروستات)، سرطان تخمدان ( ۱۲۵ CA و CASA)، میلوم متعدد (پاراپروتئین)، سرطان بیضه (HCG و/یا هورمونهای AFP)، سرطان سلولهای زایشی (پروتئین های آلفا-بتا)، و سرطان بافت کوریونی (HCG و/یا هورمونهای AFP)، هیچ یک از این آزمایش های خون اختصاصی نیستند، چون به هر حال، بسیاری از این مواد، به طور طبیعی، به مقدار جزئی در خون هستند. مثلاً یک زن در دوره قاعدگی بیشتر از میزان طبیعی ۱۲۵ CA در خون خود دارد، همانند بیماریه ایی مثل التهاب آندومتر یا آندومتریوز.اندوسکوپی (درون بینی) آندرسکوپی استفاده از وسیله ای تلسکوپی برای دیدن اندام های درونی بدن است. پزشک متخصصی، لوله ای را از طریق دهان به درون مری (از وفاگوسکوپی) یا معده اگاستروسکوپی) یا از طریق مقعد به درون روده بزرگ (کولونوسکوپی) میفرستد. خود بیمار هم می تواند همزمان با پزشک، درون بدن خود را بر روی صفحهٔ نمایشگر سیند؛ امکان بیوپسی با همین وسیله هم وجود دارد.تصویربرداری با تشدید مغناطیسی (MRI) مولکول های مختلف الگوهای مغناطیسی متفاوتی دارند، که میتوان آنها را روی اسکن هسته ای و اسکن PET پزشک ماده ای «ردیاب» پرتوزا به درون بدن تزریق کرده و بعد از مدتی، پرتوتابی از بررسی شود، چون بیماریهای دیگری هم می توانند نتایج مشابهی بدهند. چندین سال است که فناوری اسکن PET هم به کار گرفته می شود، ولی از سال ۲۰۰۹ به بعد بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. این اسکن در تشخیص مرحله بیماری و پاسخ به درمان در سرطان ریه، ندول های منفرد ریوی، سرطان روده بزرگ، سرطان مری، سرطان بدخیم پوست (ملانوم)، سرطان های سر و گردن و گره های لنفاوی کاربرد دارد. در این روش، از ترکیب همزمان اسکن استخوان و سی تی اسکن استفاده می شود. ماده ای پرتوزا به بیمار داده می شود که در نواحی توموری خاصیجذب و تجزیه می شود. دوربینی از تمام بدن تصویربرداری می کند تا اندازه و محل تومور را مشخص کند.پاپ اسمیر در آزمایش پاپ اسمیر، پزشک وسیله کوچکی را در مهبل قرار داده و با آن تراشه های کوچکی از سلول های دیواره گردن زهدان را برمی دارد. سپس آسیب شناسی آن را از نظر وجود سلولهای غیرعادی زیر میکروسکوپ بررسی میکند. این روش برای تشخیص سرطان گردن زهدان و سایر ناهنجاری های آن استفاده می شود.خودآگاهی آگاه بودن از علائم و نشانه های معمول سرطان بسیار مهم است.- معاینه شخصی این روشی مفید در بسیاری از سرطانها، به خصوص سرطان پستان، پوست، بیضه و پروستات است. معاینه شخصی را میتوانید خودتان در خانه انجام دهید. تشخیص زودهنگام و غربالگری می تواند وجود سرطان را در مراحل اولیه تشخیص داده و از پیشرفت آن جلوگیری کند.رادیوگرافی و سایر روش های تصویربرداری این طیف گسترده ای از روش هایی است که تصویرساختارهای درونی بدن را ارائه میکنند. سی تی اسکن، یا برش نگاری کامپیوتری، برداشتن تصاویر پی در پی رادیوگرافی از مقاطع عمقی تر اندام است. فرد مورد آزمایش روی تختی دراز کشیده و از میان ماشینی حلقه ای شکل عبور داده می شود که به دور او و تخت میگردد. برای گرفتن تصاویر بهتر، ماده ای رنگی به بیمار تزریق شده یا باریم به او خورانده می شود. نواحی واضح مربوط به بافتهای نرم و استخوانها به خوبی دیده می شوند. برخی افراد این روش را ناراحت کننده میدانند و دجار ترس از فضای بسته می شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد