روش های جلوگیری از بارداری قسمت دوم 


روش های جلوگیری از بارداری قسمت دوم 
- به روش تعیین درجه حرارتزن هر روز صبح درجه حرارت بدن خود را باید از راه مقعد اندازه گیری کرده و یادداشت کند. اولین روزی که درجه حرارت شروع به بالا رفتن می کند، روزی است که تخمک گزاری شروع شده و تا سه روز پس از آن احتمال حاملگی موجود است.در بعضی از زنها تفسیر منحنی درجه حرارت ممکن است مشکل باشد یعنی پس از تخمک گزاری درجه حرارت به طور پله کانی افزایش یابد.در ضمن عفونت مختصری ممکن است منحنی را به کلی تغییر داده و سبب اشتباه شود. بنابراین این روش چندان قابل اطمینان نمی باشد.ب - مقاربت منقطعاین روش از قدیم مرسوم و در همه جا و به وسیله همه کسی امکان پذیر است و بیش از همه روشها به وسیله شوهر به کار می رود. در اروپا پیش از پیدا شدن هر نوع طریقه جلوگیری فقط با این روش موفق شده بودند که میزان موالید را پائین بیآورند. اکنون نیز با وجود سایر روشها توسط عده زیادی از زن و شوهر ها به کار می رود. در این روش مرد وقتی حس کردکه انزال در شرف وقوع است، آلت را خارج کرده و در یک دستمال - کهقبلاً تعبیه شده است - انزال می کند.برخی این روش را به علت اینکه طرفین بخصوص زن را به اوج لذت جنسی نمی رساند، نمی پسندند. عده ای از پزشکان معتقدند در مایع زلالی که در هنگام مغازله از مرد خارج می شود، ممکن است مقدار کمی اسپرماتوزوئید موجود و در موقع نزدیکی موجب حاملگی زن گردد ولی روی همرفته امر نادری است.ج - روش شیمیائیطرز عمل در این طریقه به این شکل است که اسپرماتوزوئید ها را به واسطه مواد شیمیائی کشته و از حاملگی جلوگیری می نمایند، بدون اینکه به نسوج مهبل آسیبی برسانند.این طریقه از قدیم به وسیله برخی از زنان نیز استعمال می شده است. مواد معمولی از قبیل مخلوط سرکه و روغن زیتون، نمکی طعام، کف صابون، محلول سوېلیمه و آبلیمو، خاصیت کشتن اسپرماتوزوئید را دارند.برخی زنان پنبه را با مواد فوق آلوده کرده و در واژن قرار می دهند. ولی به علت تحریکی که این مواد بر روی مخاط مهبل و دهانه رحم دارند و ممکن است ایجاد زخم نمایند، توصیه نمی شود.ترکیبات شیمیائی به صور مختلفی در بازار وجود دارد و ماده مؤثره برخی از آنها پلی اکسی اتانول است. این داروها به صورت ژله، کرم، محلول ائروسل و قرص های کف کننده به کار می رود.د - روش مکانیکیدر این روش ها به واسطه قرار دادن اجسام در واژن و دهانه رحم از رسیدن اسپرماتوزوئید بداخل رحم جلوگیری می کنند این وسایل عبارتند از:دیافراگم - این طریقه را زن با مختصر تعلیمی می تواند فراگرفته و بهکار بندد. دیافراگم عبارت است از لاستیک نازکی که اطرافش را یک حلقه لاستیکی یا فلزی محدود می کند. حلقه دیافراگم با مختصر فشاری روی هم جمع شده و به آسانی داخل مهبل می گردد. این دیافراگم در زیر زها و در عقب مهبل قرار گرفته و روی دهانه رحم را می پوشاند و مهبل به دو قسمت فوقانی (که محوطه کوچکی است) و تحتانی (که برای مقاربت آزاد است) تقسیم می شود. عمل آن جلوگیری از ورود اسپرماتوزوئید به داخل رحم است. دیافراگم اغلب آغشته به روغنی می شوند که اسپرماتوزوئیدها را از بین ببرد، دیافراگم در روزهای اول ازدواج به علت تنگی واژن قابل استفاده نیست. البته برای هر زنی دیافراگم به اندازه های مختلف وجود دارد.ادامه روش های جلوگیری از بارداری قسمت  سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد