روش های درمان بیماری ریه


روش های  درمان بیماری ریه

روش های  درمان بیماری ریه 

در صورت ابتلا به بیماری درمان عمده جراحی و خارج کردن تومور از طریقبرداشتن بخشی از ریه یا خارج کردن ریه به طور کامل ست. که در این صورتبیمار مجبور است با نیمی از ظرفیت (کارایی) ریه زندگی کند. در صورت وجود مشکلات تنفسی دیگر یا پیشرفت بیماری و نفوذ آن به بخشهای دیگر بدن پزشکان پرتودرمانی و یا دارو درمانی را تجویز می کنند.با استفاده از تکنولوژی جدید به ویژه در مراحل ابتدایی بیماری (زمانی که تومور کوچک است) می توان جهت درمان بیمار اقدام نمود. روش های تزریقی درمانی : یکی از روش های تزریق درمانی استفاده از تکنیک فتودینامیک (Photodynamic thrapy) است که طی آن داروهای خاصی به بیمار تزریق میگردد که توسط سلولهای سرطانی به طور انتخابی جذب شده و سپس با استفاده از لیزر در طول موج خاصی این داروها فعال شده و باعث از بین رفتن کانون های سرطانی می شود.دکترها روی آی. پاس (رئیس بخش تومورشناسی صوری شعبه جراحی مؤسسهٔ ملی سرطانشناسی) میگوید مزیت این روش عدم قرار گیری قسمت های دیگر بدن در مقابل اثرات ناخواستهٔ داروها می باشد. که امید است نیاز به جراحی باز را کمتر کند. این نکتهٔ مهم دیگر پیشرفتهای بسیار مهم در امر تشخیص است که برای افرادسیگاری، افراد با سابقه بیماری در خانواده و کسانی که در معرض ابتلاء به بیماری قرار دارند حائز اهمیت بسیار است. در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می شود.استفاده از نور : از طریق آنالیز کامپیوتری جذب طیف نوری و تفاوت آن در سلول های مختلف می توان به وجود سلول های غیر طبیعی پی برد.تشخیص تغییرات سلولی :در این شیوه پادتنهایی که به تغییرات سلولی در بدن بسیار حساس هستنل در نمونه های بزاق وارد میشوند. سلولهای تغییرشکل یافته یا سرطانی آن را جذب و با تغییر رنگ مشخص می شوند.-استفاده از بزاق : با رشد مصنوعی دی.ان.ای. موجود در نمونه های بزاقی (Jurassic Park)  » آمادگی سلولها در تبدیل به سلولهای سرطانی مشخص می شوددکتر پاس معتقد است به کمک تکنیکهای مذکور می توان تغییرات غیرعادیسلول را قبل از سرطانی شدن تشخیص و با کنترل این تغییرات در بیماران مستعدبروز سرطان از پیشرفت بیماری جلوگیری نمود.میزان شیوع : سرطان ریه در سال باعث مرگ ۹۰۰۰ مرد آمریکایی می شود که معادل مرگ ۱ نفر از هر ۱۰۰۰ نفر است. در مقایسه با سایر سرطانها، این بیماری بالاترین شمار تلفات جانی را دارد.عوامل مؤثر: مرگ ۹۰ درصد مردان به دلیل کشیدن سیگار است. عامل مهم و خطرناک دیگر وجود سابقه بیماری در خانواده است.گروه سنی : احتمال ابتلاء در مردان بعد از ۹۰ سالگی بیشتر است.جنسیت :در سال ۳۵۰۰۰ مرد بیش از زنان در اثر بیماری جان می بازند که شاید دلیل آن کشیدن سیگاردر مردان به مدت طولانی تر باشد.مراجعه : درصورت ابتلا به متخصصین تومورشناسی مراجعه شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد