روش های عملی استفاده از آب درمانی بر بیماری های سنگ کلیه و ناراحتی گوش ها


روش های عملی استفاده از آب درمانی بر بیماری های سنگ کلیه و ناراحتی گوش ها

روش های عملی استفاده از آب درمانی بر بیماری های سنگ کلیه و ناراحتی گوش ها

 سنگ کلیه توضیحات عمومی: سنگ کلیه از بیماری های کلیه است. این سنگ ها در خود کلیه، یا در لگنچه کلیه، و یا مجاری ادرار تشکیل می شوند. تشکیل آنها ۲۵ درصد به عواملی در خود کلیه و ۷۵ درصد به نمک های معدنی که به طور طبیعی در ادرار وجود دارند ربط دارد. گاهی نیز دلیل تشکیل سنگ روشن نمی شود. دردهای اسپاسمی و بسیار شدید این عارضه، به علت انقباضات.بافت عضلانی کلیه پدید میآید.آب درمانی: برای تسکین درد که قسمت دستگاه تناسلی را در بر میگیرد، بایداز قرار دادن کمپرسی داغ و مرطوب بر محدوده کلیه استفاده کرد. گاهی اوقات حمام (نشستن درون آب داغ) نیز بسیار مؤثر است. در هر دو روش کمپرس سرد بر روی پیشانی قرار میگیرد.بر ناراحتی گوش هاتوضیحات عمومی: گوش، عضو شنوایی ما، ساختمان حساس و پیچیده ای دارد. بیماری های متفاوت میتوانند در قسمت خارجی، میانی و داخلی گوشی، اثر بگذارند. هرگز نباید اشیاء نوک تیز یا سنجاق را به داخل گوش فرو برد و یا هنگام بیماری گوش را دستکاری کرد. برای پاک کردن گوش نیز هرگز از اشیاء نوک تیز استفاده نکنید آب درمانی: به طور کلی التهابات گوش خارجی و حتی عفونت ها را می توان با کمپرس داغ و مرطوب درمان کرد. حمام سرد پا و یا بستن پا در پارچه سرد می تواند خون را از قسمت ملتهب گوش پایین بکشد و بدین ترتیب درد را تسکین دهد. التهابات حاد در گوش میانی (درواقع نسج داخل گوشل ملتهاب می شود)، با درد شدید و ناگهانی بروز میکنند و در این موارد تب تا ۴۰ درجه وجود دارد. برای تسکین این درد از کمپرس داغ و مرطوب بر روی گوش، و همزمان قرار دادن کیسه یخ یا باند یخ بر روی فک در قسمت گوش دردناک استفاده کنید. در التهابات مجرای خارجی گوش که اغلب به دلیل رفتن به استخر پیش می آید، ابتدا مجرای خارجی را بدون وارد شدن به داخل گوش میانی، با مخلوطی مساوی از سرکه و آب تمیز کنید و پس از خشک کردن گوش کمپرس داغ و مرطوب را بر روی آن قرار دهید. اگر کمپرس داغ و مرطوب امکان پذیر نبود، کیسه آبگرم را روی گوش بگذارید. التهابات گوش باید به طور اساسی معالجه شوند و تا آن زمان لازم است از .رفتن به استخر خودداری شود

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد