روش های غیر معقول کنترل وزن


روش های غیر معقول کنترل وزن

روش های غیر معقول کنترل وزن

 بعضی افراد در انتقاد به دشواری فعالیت بدنی در کنترل وزن میگویند، برای سوختن یک پوند چربی ۲۲ ساعت پینگ پنگ یا ۳۲ ساعت والیبال نیاز است. این مطلب صحیح است، اما در نظر بگیرید که بازی گلف در ۲ ساعت باعث سوختن °۳۵ Kcal میشود که اگر ۲ روز در هفته انجام گیرد حدود ۷۰۰ Kcal میشود. بنابراین برای سوختن نیم کیلوگرم چربی به ۵ هفته وقت نیاز است که اگر در تمام طول سال ادامه یابد (در صورت ثابت ماندن برنامه غذایی) منجر به کاهش ۵ کیلوگرم چربی میشود . اما متأسفانه بیشتر افراد به دنبال روش های کوتاه مدت جادویی هستند و به علت کم حوصلگی برنامه های غذایی عجیب را دنبال میکنند: به روش هایی از قبیل سونا، ماساژ، کمربندهای لاغری، لرزان گر و قرص های مدرا برای کاهش وزن خودروی می آورند. چربی تنها از راه تعادل منفی کالری و فعالیت بدنی کاهش مییابد. و با رژیمهای تبلیغاتی و بدون فعالیت بدنی مقدار زیادی از کاهش وزن مربوط به تودهٔ بدون چربی بدن میباشد. در مورد روش هایی همچون سونا و پوشیدن لباس های نایلونی یا استفاده از قرص های مدار یا مسهلی باید خاطر نشان کنیم که حدود ۵۵ تا ۶۵ درصد وزن بدن از آب تشکیل شده است. آب ماده ارزشمندی است که در بدن اعمال زیادی انجام میدهد؛ از قبیل: رساندن مواد غذایی و گازهای تنفسی به سلول ها که از طریق خون (مایع) انجام میگیرد و دفع مواد زاید، از طریق ادرار و عرق که مایع هستند صورت میپذیرد. با کاهش آب بدن در روش های مذکور تعادل هموستاتیکی بدن بر هم میخورد و فرد در دام مخاطرات ناشی از کم آبی قرار میگیرد. فردی که به سلامت خود اهمیت میدهد هرگز از چنین روش هایی برای کاهش وزن استفادهنمیکند بهترین دلیل برای این امر آن است که آب ارزش کالریکی ندارد. کمربندهای لرزانگر هم نمیتواند باعث سوختن چربی اضافی در ناحیه ران و سرین شود و زدن ضربه و ماساژ دادن نیز سبب کاهش لایه های چربی نمی شود. توجه داشته باشید که این روشی ها سبب خرد شدن و پراکنده شده سلول های چربی هم نمی شود. بنابراین، برنامه کنترل وزن باید طولانی باشد و هیچگاه کاهش وزن در هفته نباید از ۲ کیلوگرم تجاوز کند . در کوتاه مدت آنچه از وزن بدن کم می شود، بیشتر آب و ذخایر کربوهیدرات است و مقدار اندکی کاهش در چربی بدن دیده میشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد