روش های مختلف وصحیح مسواک زدن


روش های مختلف وصحیح مسواک زدن

روش های مختلف وصحیح مسواک زدن

 

روش مسواک زدن نخستین سؤالی که هر بیمار از دندانپزشک خود میپرسد، روش مسواک زدن است. روشهای مختلفی برای مسواک زدن توسط متخصصین و صاحبنظران پیشنهاد شده است که هر کدام دارای مزایا و معایبی است و هر روش طرفدارانی دارد. هر دندانپزشک نیز بر حسب اطلاعات یا تجربه و سلیقه خود روش خاصی را توصیه میکند.

مردم نیز هر یک براساس آموختههای خود و توصیه های دیگران روشی را برای مسواک زدن خود برگزیدهاند. نکته مهم اینجاست که نمی توان برتری یک روش را به روشی دیگر اثبات کرد. هدف، حذف پلاک از کلیه سطوح دندانی است؛ حال به هر روشنی که ممکن باشد. هر روشی که بکار می بریم اگر صحیح و کامل باشد، منجر به حذف پلاک دندانی میگردد.

برعکس هر گاه مسواک به روش در سنت و در مدت کافی انجام نشود، نتیجه مطلوب حاصل نمی شود. با چند ثانیه مسواک زدن آن هم به روش غلط نباید انتظار داشت دندانها تمیز شوند. چه بسیارند افرادی که مسواک میزنند و دندانهای پوسیده فراوانی هم دارند و هیچ گاه علت پوسیدگی دندانهایشان را جویا نشدهاند. بنابراین باید گفت مسواک زدن شرط لازم برای سلامت دندانهاست ولی کافی نیست. شرط دیگر آن صحیح مسواکزدن، به مدت کافی و پیوسته می باشد که در هر مورد توضیح داده می شود. ابتدا روشهای مسواک زدن را بطور خلاصه مورد بررسی قرار میدهیم.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد