روش های کنترل درد زایمان توسط پزشکان


روش های کنترل درد زایمان توسط پزشکان

روش های کنترل درد زایمان توسط پزشکان

 

دکترها در گذشته، در اواخر مراحل درد به خانم ها بیهوشی می دادند، ولی دیگر به ندرت از این تکنیک استفاده می کنند. به طور کلی دکترها امروزه برای کمک در کنترل درد زایمان به دو روش متوسل می شوند: روش سیستمی - که هم از طریق تزریق وریدی انجام می شود و هم عضلانی - یا موضعی، که به صورت اپیدورال یا بی حسی موضعی دیگری استفاده میشود.

داروهای سیستمی شایع ترین داروهایی که به صورت سیستمی استفاده می شود، از مشتقات داروی مخدر مرفین است - داروهایی مانند مپریدین (با نام تجارتی دمرول)، فنتانیل (سابلیمیز)، بوتورفانل (استادل) و تالبوفین (نوبين). از این داروها در صورت نیاز می توان هر ۲ تا ۴ ساعت، هم به صورت وریدی و هم عضلانی استفاده کرد.

هر دارویی که مصرف می کنید (حتی زمانی که باردار نیستید)، عوارض جانبی دارد، و مسکن هایی که برای تسکین درد در طول زایمان استفاده می شود، از این قاعده مستثنا نیست؛ اگرچه دکترتان، اغلب با ترکیب داروها آنچه بتواند برای کاهش این عوارض جانبی انجام میدهد. حالت تهوع، استفراغ، سرگیجه و افت فشار خون، عوارض جانبی اصلی برای مادر است. میزان تأثیری که جنین یا نوزاد می پذیرد، به میزان نزدیکی به زمان زایمان بستگی دارد که دارو به کار برده می شود.

در صورتی که دو ساعت قبل از زایمان مقدار زیادی دارو داده شود، ممکن است نوزاد خواب آلود یا بی حال بشود. در موارد نادری، ممکن است تنفس او ضعیف باشد. در صورتی که این مشکل بارز باشد، دکتر شما با پزشک نوزاد می تواند فورا دارویی تجویز کند که اثر داروی مسکن را از بین برده یا خنثا کند. هیچ دلیلی حاکی از آن نیست که این داروها، در صورتی که به مقدار مناسب و با بررسی دقیق تجویز شود، تأثیری بر پیشرفت درد یا میزان زایمان های سزارین داشته باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد