روش کلاسیک در زایمان سزارین


روش کلاسیک در زایمان سزارین

روش کلاسیک در زایمان سزارین

 روش کلاسیک: در صورت انجام روشی که به عنوان سزارین کلاسیک معروف است، که یک برش عمودی در قسمت بالای رحم انجام می شود سعی نکنید در بارداری های بعدی زایمان طبیعی انجام دهید، زیرا احتمال پارگی این نوع برش وجود دارد. برش های عمودی گاهی در مواردی انجام می شود که زایمان بسیار زودرس یا جفت سرراهی باشد (فصل ۱۵)، یا زمانی که رحم مادر یک شکل غیرطبیعی یا فیبروم های بزرگ دارد. برش عمودی در پایین ش کم: برش عمودی در پایین شکم (شکل ج ۴-۱۴)، نسبت به برش افقی زیر شکم، کمتر صورت می گیرد، ولی به مادر الا امکان مبادرت به زایمان طبیعی را در بارداری های بعدی می دهد.برشی که بر روی پوست تان ایجاد می شود، نشان دهنده ی نوع برشی نیست که بر روی رحم شما ایجاد شده است. به عبارتی دیگر، ممکن است بر روی پوست خود یک برش عرضی (برش خط بیکینی) داشته باشید، ولی با وجود این بر روی رحم برش عمودی داشته باشید. دکترها فکر می کنند بعد از اینکه خانمی زایمان سزارین داشتتمام نوزادان او باید به همین طریق به دنیا بیایند و مبادرت به زایمان طبیعی، پاره شدن رحم را از طریق زخم کهنه سزارین به خطر می اندازد. ولی مطالعات نشان میدهد خطر چنین پارگی ای کاملا كم است: کمتر از نیم درصد. سایر مطالعات اخیر نشان میدهد که ۷۰ درصد مواقع، خانم هایی که س زارین انجام داده بودند، می توانند با موفقیت زایمان طبیعی داشته باشند. البته، احتمال موفقیت تا اندازه ای به علت سزارین انجام شده در بار اول، بستگی می یابد. اگر دکتر شما به دلیل آنکه بچه در وضعیت ته قرار داشته این کار را انجام داده، احتمال آنکه بچه ی بعدی با زایمان طبیعی به دنیا بیاید، تقریبأ ۹۰ درصد است./

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد