روغن بنفشه از بین برنده عفونت‏هاى بینى است


روغن بنفشه از بین برنده عفونت‏هاى بینى است

روغن بنفشه از بين برنده عفونت‏هاى بينى است

 گل بنفشه را در سه برابر وزن گل در روغن کنجد مخلوط کرده بعد از پنج روز صاف نمائید و مجدداً گل بنفشه تازه را اضافه نمائید و بعد از پنج روز صاف نمائید تا رنگ و بوی بنفشه بخود بگیرد.گل سرخ و گل بومادران و شبت یا شوید هر سه را میتوان جداجدا بشرح زیر روغن گرفت: گل را ۲۴ ساعت در آب بخیسانید بعد بجوشانید سپسصاف کنید و آب آن را در روغن زیتون یا کنجد بقدری بجوشانید که آب بخار شده روغن بمالند. باید دقت شود که آتش ملایم باشد که روغن خارج از ظرف نپرد.خواص روغن بنفشه: پس از عطسه‏ هاى پياپى روغن بنفشه نياز است. مخاط بينى در اثر عطسه زياد نياز به آرامش پيدا مى‏كند كه تأمين‏كننده اين آرامش همين روغن بنفشه است. روغن بادام شيرين براى تركيب با بنفشه بكار مى‏رود و روغن بادام تلخ در اين مورد كاربردى ندارد.روغن بنفشه از بين برنده عفونت‏هاى بينى است و اخلاط جمجمه را هم پاك مى‏كند. بهترين پيشگيرى‏كننده از تمامى بيمارى‏هاى مغزى و بيمارى‏هاى نزله‏اى بكار بردن روغن بنفشه است.امام صادق عليه السلام فرمود: « روغن بنفشه، آقاى روغنها است.» صالح بن عقيده از پدرش نقل مى‏كند كه: مقدارى غلّه به امام هديه كردم. آن شخص كه غله‏ها را برده بود، دچار صرع شد (غش و سر درد خيلى شديد) و مخش عيب برداشت، به شدّت احساس درد مى‏كرد. او مدينه رفت و به امام عليه السلام خبر داد، امام فرمود: «آياروغن بنفشه به او نداديد؟» پس بنفشه (روغن بنفشه) داخل بينى او ريختند و خوب شد. بعد امام فرمود: «اى عقبه! روغن بنفشه در تابستان، سرد و در زمستان، گرم است. براى شيعيان نرم است اگر مردم فايده و قدر روغن بنفشه را مى‏دانستند، يك اوقيه (واحد و زنى) بنفشه را يك دينار مى‏خريدند.» امام صادق عليه السلام فرمود: «از طرف شما در نزد ما چيزى محبوب‏تر از روغن بنفشه نيست.» امام صادق عليه السلام فرمود: «مثل روغن بنفشه در ميان روغن‏ها، همانند مثل ما اهل بيت است در ميان مردم.» امام صادق عليه السلام فرمود: «فضيلت روغن بنفشه بر ديگر روغن‏ها، همچون فضيلت اسلام بر تمام اديان است، چه روغن نيكويى است، بنفشه؛ چون درد را از سر و چشمه‏هاى آن مى‏برد، پس با آن، محل درد را روغن بنفشه بماليد.» امام صادق عليه السلام فرمود: «امير المؤمنين عليه السلام فرموده است: «در خود روغن بنفشه بريزيد كه رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلم فرمود: «اگر مردم قدر بنفشه را مى‏دانستند آن را پشت سر هم مى‏خوردند و چيزى از آن نمى‏گذاشتند.» امام صادق عليه السلام فرمود: «روغن بنفشه، مغز را نيرو مى‏بخشد.» امام صادق عليه السلام فرمود: «مثل بنفشه در ميان روغن‏ها، همانند مثل شيعيان ما است در ميان مردم.» امام صادق عليه السلام فرمود: امير المؤمنين عليه السلام فرموده است: «داغى تب را به وسيله روغن بنفشه برطرف كنيد.»

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد