روغن ریحان مفید برای انواع درد مفاصل و عضلات


روغن ریحان مفید برای انواع درد مفاصل و عضلات

روغن ریحان مفید برای انواع درد مفاصل و عضلات 

  ریحان را در آب بجوشانند تا خوب پخته شود. سپس صاف نموده و آب صاف شده را با روغن کنجد مخلوط نموده بجوشانند تا آبها بخار شده و روغن خالص بماند. میشود روغن ریحان. موقع جوشیدن روغن با اب دقت نمائید که آتش پرحرارت نباشد که روغن ها را بخارج پراکنده نماید.موارد مصرف انواع درد مفاصل و عضلات شامل: دردهای رماتیسمی، آرتروز و دیسک کمر، دردهای ماهیچه ای، کوفتگی های پس از فعالیت زیاد"بهترین نحوه و مقدار مصرف روزانه ۲ مرتبه و هر بار ۲ میلی لیتر در روی زانو و مفاصل مالیده شود."عوارض جانبی عوارض جانبی خاصی مشاهده نگردیده است مگر کسانی که نسبت به گیاه کنجد و ریحان موجود در فرآورده حساسیت داشته باشند."موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه کسانی که نسبت به عصاره روغن و کنجد حساسیت دارند از مصرف روغن خودداری نمایند. در زمان بارداری و شیردهی منع مصرف دارد."تداخل دارویی تداخل دارویی خاصی دیده نشده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد