روغن ماهی از سرطان جلوگیری می کند ….


روغن ماهی از سرطان جلوگیری می کند ….

روغن ماهی از سرطان جلوگیری می کند ....

 

تحقیق پیرامون روغن ماهی 

دکتر رشیدا کار مالی دانشیار علوم تغذیه در دانشگاه روتگرس معتقد است غذا دریای بخصوص ماهی چرب میتوانند درپیشگیری و متوقف کردن سرطان پستان کمک کنند. این محقق در تحقیقات خود نشان داده است که خوردن مکمل روغن ماهی در حد مقداری که زنان ژانی ماهی می خورند، برای سرکوب نشانه بیولوژی در زنانی که در معرض خطر سرطان پستان هستند بسیار مؤثر است و کمک می کند. بعلاوه یک بررسی کانادای که در ۳۲ کشور انجام گرفته نشان داده است که حوادث مرگ در اثر سرطان پستان در کشور مانند ژاپن که زنان بیشترین مقدار ماهی را میخورند بسیار نادر است. از آن جالب تر این است که پس از مبتلا شدن، ممکن است روغن ماهی در روند پیشرفت سرطان پستان نیز دخالت کند. 

نظریه پیرامون روغن ماهی 

و به عقیدهٔ دکترجورج بلال برن جراح در هاروارد، روغن ماهی ممکن است از گسترش و متاستاز سرطان پستان جلوگیری نماید. او معتقد است که روغن ماهی سیستم دفاع بدن را تقویت می کند و موجب می شود که سلول سرگردان سرطانی قبل از این که موفق شوند تومور جدیدی را شروع کنند از بین بروند. و بعلاوه او میگوید که روغن ماهی مانع می شود که سلول سرگردان سرطانی به مقر جدیدی در سطح سلول سالم دست یابند و وصل شوند و در نتیجه نمی توانند به آسانی یا مجموعه یاکولونی جدیدی از سلول سرطانی برپا کنند که منجر به تومور متعددی شود. (منظور از روغن ماهی روغن بدن ماهی است و نهروغن کبد ماهی کاد)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد