روغن های اسانس دار و تاثیر ان ها در جراحی


روغن های اسانس دار و تاثیر ان ها در جراحی

روغن های اسانس دار و تاثیر ان ها در جراحی

  روغن مورد استفاده در عطر درمانی ازگل، ریشه یا برگ گیاهان گرفته می شود و شکل خالص آنها هستند. اینها در آرامش، التیام، پاک کردن و بهبود خلق وخو و هیجانات بسیار مفید هستند. مصرف این روغنها در بیمارستان، برای کمک به آرامش و بهتر کردن روحیه بسیار خوب است، چون به دنبال عمل جراحی اغلب افسردگی بروز میکند.روغن های اسانس را میتوان همراه با آب به چراغ روغن سوز اضافه کرد و در تمام روز و شب سوزاند. روغن های مفید عبارتند از: اسطو خودوسی - دستگاه عصبی را آرام کرده، احساس رضایت و آرامش می دهد، برای سردرد، تهوع، بی خوابی، شوک و بهبود خلق وخو مفید است. مصرف خارجی آن هم برای درمان سوختگی خوب است. برگاموت - برای بهبود خلق وخو، تسکین افسردگی، اضطراب، فشارهای عصبی و افزایش روحیه بسیار عالی است. مریم گلی - مخصوص افسردگی است، به داشتن نگرش مثبت کمک کرده و ترسی و توهم را برطرف میسازد. پاچولی - خلق وخو را بهتر کرده، روحیه را بالا برده و پذیرش وضعیت را بیشتر میکند.یاس رازقی -- دستگاه عصبی مرکزی را آرام کرده و به ایجاد آرامش کمک می کند روغن ریحان - کل دستگاه عصبی را آرام کرده و اشتها را زیاد میکند. برای از بین بردن ضعف، دودلی و عصبانیت مفید است. برای کسانی که به علت بیماریهای ناتوان کننده یا کمبود مقاومت نیاز به محافظت دارند خوب است.چمن معطر - کمی دستگاه عصبی را آرام کرده و احساس شادی و نگرش مثبت می آورد. روغن درخت چای - برای بریدگی ها و زخم های خارجی عالی و دارای خاصیت گندزدایی است.اوکالیپتوس - برای درمان سرماخوردگی، آنفلوانزا و کاهش ایمنی بدن عالی است. مجاری تنفسی را پاک کرده و تنفس را بهتر میکند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد