روماتیسم قلبی چگونه به وجود می آید…؟؟


روماتیسم قلبی چگونه به وجود می آید…؟؟

روماتیسم قلبی چگونه به وجود می آید...؟؟

   این بیماری بدنبال تب روماتیسمی بوجود می آید. زمان بین تب روماتیسمی و بروز روماتیسم قلبی میتواند از چند سال تا چند ده سال متفاوت باشد. تب روماتیسمی روی عضله و دریچههای قلب تأثیر میگذارد که اثر دریچهای آن مهمتر بوده و منجر به تغییر شکل و اشکال در ساختمان آنها می شود. دریچه ها اغلب ضخیم شده در لبه ها بهم می چسبند ولذا باعث تنگی مجرای آنها شده و یا اینکه قوام خود را از دست می دهند. علائم بیماران بر حسب نوع دریچه ای که درگیر می شود تا حدی متفاوت است ولی ضعف، خستگی زودرس در جریان فعالیت، درد در قفسه سینه و طپش قلب را اغلب می توان دید. درمان شامل مصرف داروهای تقویت کننده قدرت انقباض قلب و خودداری از فعالیتهای سنگین و در نهایت عمل جراحی ترمیمی یا تعویض دریچه می باشد. چگونگی درمان روماتیسم قلبی:درمان پزشکی متوجه حذف فارنژیت(عفونت گلو)استرپتو کوکال گروه Aمیباشد(اگر وجود داشته بیاشد)،ازبین بردن التهاب ازاتو ایمنی فرد وفراهم کردن و ارائه درمان حمایتی برای نارسایی احتقانی قلب می باشد.درمان اصلی با تصمیم پزشگ وبراساس موارد زیر خواهد بود :1- تاریخچه سلامتی وپزشگی شما2- وسعت بیماری شما3- تحمل شما به داروهای خاص،مراحل ویادرمان4- انتظارات از این دوره از بیماری5- نظر وطرز تفکر شما.ازانجایی که تب روماتیسمی علت اصلی روماتیسم قلبی میباشد درمان بهتر تب روماتیسمی از ایجاد این بیماری جلوگیری میکند.درمان اصلی فارنژیت استرپتوکوکال Aپنی سیلین V خوراکی میباشد زمانی پنی سیلین Vقابل اعتماد نباشدیک دوز پنی سیلین Gبنزاتین بصورت عضلانی تزریق مشود.بیمارانی که به پنی سیلین حساسیت دارنداریترومایسین یاسفالوسپرین های نسل اول دریافت میکنند.دیگر داروها شامل:کلر یترومایسین به مدت 10 روز- ازیترومایسین به مدت 5روز – سفالوسپرین های نسل اول به مدت 10 روزمیباشد.برای کاهش التهاب ممکن است اسپرین،استروئیدها یاغیر استروئیدها داده شود.ممکن است جراحی برای تعمیرویاتعویض دریچه اسیب دیده لازم باشد.ایا میتوان ازروماتیسم قلبی جلو گیری کرد؟بهترین روش برای جلوگیری ازبیماری روماتیسم قلبی توجه فوری وکافی به درمان عفونت های گلو میباشد که ازایجاد تب روماتیسمی جلو گیری مکند،پرستاران هم گروه مهمی درپیشگیری، درغربالگری بچه های درسن دبستانی ازعفونت های گلو که ممکن است ازاسترپتوکوک گروهA ایجاد شده باشد هستند.افرادی که دارای تب روماتیسمی هستند اغلب(روزهاوماهها)تحت درمان انتی بیوتیک قرار میگیرند که برای جلوگیری ازآسیب های بعدی تب روماتیسمی وکاهش ریسک فاکتورهای اسیب قلبی مناسب می باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد