previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

روهیپنول به عنوان ماده تجاوز!!


روهیپنول به عنوان ماده تجاوز!!

روهیپنول به عنوان ماده تجاوز!!

 

چون مصرف روهیپنول معمولاً باعث احساس خوابآلودگی و گیجی در فرد میشود، اغلب به عنوان ماده تجاوز به کار میرود. همانند GHB، آزارگر جنسی می تواند رو هیپنول را به سادگی در نوشیدنی قربانی بی خبر بریزد. وقتی مقدار مصرف به اندازه ی کافی بالا باشد، قربانی رویدادهای پس از مصرف روهیپنول را به خاطر نمی آورد.

قربانی ممکن است چیزی از متجاوز هم به یاد نیاورد. در بسیاری موارد، تنها راهی که فرد متوجه شود مورد آزار قرار گرفته است بیدار شدن برهنه یا در جایی ناآشناست. اگر فرد مورد حمله قرار گرفتن را به یاد نیاورد، کشف جرم برای پلیس دشوار می شود. به علاوه، رو هیپنول فقط تا حدود سه روز در ادرار مصرف کننده قابل تشخیص است. اغلب لااقل بیشتر از آن طول میکشد تا قربانی متوجه شود چه روی داده است و به پلیس مراجعه کند. برای مقابله با بروز تجاوز، شرکت داروسازی هوفمان – لارشی، که این ماده را ساخته بود، در سال ۱۹۹۸ روشی ساختن دارو را تغییر ازمودن نوشیدنی از نظر وجود ماده  تجاوز در ان در سال ۲۰۰۴، محصول جدیدی در بریتانیا به بازار عرضه شد.

این محصول که کاراگاه نوشیدنی نام داشت، بسته ای در اندازهی یک قوطی کبریت است که میتوان سه مادهی بسیار رایج برای تجاوز را در نوشیدنی تشخیص دهد: GHB، کتامین، و رو هیپنول. این بسته حاوی کاغذهایی برای آزمودن وجود هر یک از این سه ماده، و نیز قطرهچکانی برای ریختن نوشیدنی روی کاغذهاست.

برای نخستین بار، کسانی که به بارها، محافل خوشگذرانی، یا کلوبها می رفتند می توانستند نوشیدنی خود را از نظر وجود مواد تجاوز آزمایش کنل . بنا به گفتهی کارخانه سازنده ی «کارآگاه نوشیدنی»، همهی افراد الزامی به آزمودن نوشیدنی خود ندارند. صرف همراه داشتن «کارآگاه نوشیدنی» می تواند آزارگر جنسی را از ریختن مواد در نوشیدنی دیگران باز دارد. «کارآگاه نوشیدنی» از طرف مجله  با پیولار ساینس  یکی از ۱۰۰ محصول برتر در سال ۲۰۰۴ شناخته شد داد. اینک قرص های رو هیپنول با رنگی آبی ساخته می شوند که نوشیدنی را آبی رنگ یا کدر می کنند. قرص های رو هیپنول سختتر هم حل می شوند. هر دو این تغییرات انداختن رو هیپنول در نوشیدنی را دشوارتر می کنند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد