رویارویی با افسردگی بعد از زایمان


رویارویی با افسردگی بعد از زایمان

رویارویی با افسردگی بعد از زایمان

 

تمام فولیکول های مو دارای سه مرحله ی رشد است:

مرحله ی توقف، مرحله ی بینابینی  و مرحله ی ریزش، سطوح بالای استروژن که در دوران بارداری موجود است، در اصل موی شما را در مرحلهی توقف ثابت نگه می دارد. ظرف چند ماه بعد از زایمان، موها مرحله ی را شروع می کند. ناگهان متوجه مقدار زیادی مو می شوید که به برستان چسبیده یا در حمام پایین می ریزد.

دور کردن افسردگی از خود

مطالعات نشان میدهد گروه کثیری از خانم ها در حدود ۸۰ درصد از آنها - طی روزها و هفته های اول بعد از زایمان، از افسردگی هایی رنج می برند. اساسا، چند روز بعد از زایمان، کمی احساس تکدر خاطر می کنید و ممکن است احساس غمی نأمشخص، تردید ناامیدی، و نارضایتی احساسی برای چند هفته ادامه یابد.

بسیاری از خانم ها نسبت به این احساس متعجب می شوند؛ در نهایت، وظایف مادری را پیش روی خود قرار میدهند و مطمئن میشوند در واقع از آن وحشت دارند. هیچ کس به طور قطع نمی داند چرا خانم ها بعد از زایمان دچار تكدر خاطر می شوند، ولی برخی توضیحات قابل قبول است.

 اول، تغییر در س طح هورمونها که بعد از زایمان به وجود می آید، می تواند بر حالت روحی تأثیر بگذارد. همچنین، هنگامی که دوران بارداری خاتمه می یابد، مادر باید تمام توجه خود را تغییر دهد.

پس از ماهها توجه به زایمان، ناگهان متوجه می شود رویداد بزرگ سر آمده، و ممکن است تقریبا احساس فقدان کند. باید قبول کنیم که وظایف مادری اضطراب فوق العاده ای به همراه می آورد، مخصوصا برای کسی که برای اولین بار مادر شده است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد