رژیمی برای کلیه ها سنگ ساز …….


رژیمی برای کلیه ها سنگ ساز …….

رژیمی برای کلیه ها سنگ ساز .......

رژیم مایعات برای کلیه ها سنگ ساز

سنگ ها نسبتاً متوسط گاهی در حین عبور از حالب باعث اتساع و خراشیدگی آن می شوند و ایجاد خونریزی یا درد شدید میکنند. این درد به قولنج کلیوی معروف است و به عنوان یکی از شدیدترین دردهایی است که شخص باید تحمل کند، درد متناوب و خنجری بوده که از پشت شروع میشود و در موقع عبور سنگ به طرف پایین حالب، به لگن و کشاله ران می رسد. این درد غالباً در یک زمان خاصی و در یک سمت بدن ایجاد می شود. در صورت وجود سنگ باید ابتدا از خوردن خوراکی های زیر پرهیز کنید: آلو، زردآلو، شفتالو، هلو و به طور کلی میوههاهسته دار، سیب درختی، اسفناج، کنگر، لبنیات، زرده  تخممرغ، گوشت گوسفند و گاو، آش ها و خوراکی های چرب، همچنین کار سخت و سنگین نیز مضر بوده و باید احتیاط کرد. ضمنا باید از خوراکی هایی که ضد سنگ هستند بیشتر استفاده کنید، مانند: آب فراوان، آب هویج صبح ناشتا، آب هندوانه، آب تره  خام، تخم کرفس، کرفس تازه، آب شلغم خام، گوجه فرنگی، توت فرنگی، گرمک، خربزه رسیده و شیرین (قبل از غذا)، کرفس، سیر، عسل، خرفه، شاهی، تخم زردک، چای کمرنگ، عرق کاسنی، تخم کاسنی، آب دمکرده شک، گیلاس، تخم کاهو، آب دمکرده  پرسیاوشان، تخم کتان، آب جوشانده ریشه  بابا آدم، تاجریزی، غازیاقی، صمغ فارسی، روغن بادام شیرین، آب دمکرده کاکلی ذرت، اب دم کرده گل قاصد، آب جوشانده نخود سیاه، آب جوشانده مغز ناخنک و کاکنج .

درمان سنتی برای کلیه ها سنگ ساز

 • برای درمان نیز می توانید: تخم گشنیز، تخم خرفه، تخم کاسنی، تخم خشخاش، تخم کاهو، بالنگو، گل پنیری، گل نیلوفر، گل بنفشه، تاجریزی، کاکنج، تخم هندوانه، تخم گرمک، تخم کدو، تخم خیار، شاه تره، پوست هلیله  زرد، هلیله  سیاه، امله مقشر، ریوند چینی، اسنامکی، گل محمدی و مخلصه به ازهر کدام ۳ مثقال را نرم بکوبید و هر روز صبح ناشتا یک قاشق غذاخوری از آن را در یک لیوان آب جوشیده و سرد شده شیره کشی کنید و بنوشید.
 • پنجاه گرم پوست سیب درختی را با ۵۰ گرم برگ گلابی دم کنید و آب آن را به مرور بنوشید.
 • ده برابر مغز هسته گیلاس را با ۱ برابر رازیانه بجوشانید و آب آن را به مرور بنوشید.
 •  سی گرم تخم زبان گنجشک نیم کوب شده را در یک لیتر آب جوش دم کنید و قبل از هر غذا، روزی سه فنجان از آب آن را به نوبت بنوشید.
 •  عسل، سیاه دانه کوبیده شده و آب را با هم مخلوط کرده، بخورید. ه دو لیوان بزرگ آب انگور بخورید، یکی بین صبحانه و ناهار و دیگری بین ناهار و شام به صبح ناشتا یک استکان اب پوست لوبیاسبز تازه را بگیرید و بخورید.
 •  پنجاه گرم برگ انگورفرنگی را در یک لیتر آب جوش دم کنید و آب آن را سه فنجان در روز به نوبت بنوشید.
 •  هر روز صبح ناشتا یک قاشق غذاخوری اشک مو بخورید، سنگ آب میشود.
 •  هسته ها خرما را خرد کرده، بجوشانید و آب آن را بنوشید.
 •  چند مرتبه هندوانه را با پوست و تخم و غیره قطعه قطعه کرده و خوب بپزید و آب آن را در طول روز چند لیوان بنوشید.
 • حجرالیهود را نرم بکوبید و با روغن بادام مخلوط کنید و بخورید.  هسته ازگیل کوبیده شده را در آب انگور بخیسانید و بعد آن آب انگور را بنوشید.
 •  برگ شاهدانه را چندبار مثل چای دم کنید و آب آن را بنوشید.
 • ادخرمکی، تخم کاسنی، پوست کوکنار، بالنگو،تخم گشنیز، کاکنج، تخم کاهو، کاکلی ذرت، با کس گیلاس یا آلبالو، سه پستان و کبابه چینی از هر کدام ۲ مثقال را نیم کوب کرده و آن را ۱۰ قسمت کنید. هر شب یک قسمت آن را در یک لیوان آب بخیسانید و صبح در همان آب بجوشانید، سپس آب آن را صاف کرده و ناشتا بنوشید.
 • خارخاسک، پودینه، افسنطین، بیخ هلیمون، بیخ کاسنی، کاکنج، بادیان، پرسیاوش و گل سرخ را بجوشانید و آب آن را صاف کرده، بخورید و روی آن چهار تخمه (تخم خیارین، تخم کدو، تخم گرمک و تخم هندوانه) را شیره کشیده، بنوشید.
 •  ده مثقال چوب مورابسوزانید و خاکسترش را با آب جوشانده و با ۶ مثقال خارخاسک مخلوط کنید و آب آن را ناشتا به تدریج میل فرمایید.
 •  تخم کافشه، شنبلیله، اسفرزه، گل بنفشه، برگ یا تخم خرفه، خارخاسک، بابونه و مغز ناخونک را بپزید، بعد آب آن را صاف و در وان ریخته و به آن آب گرم اضافه کنید و مدتی در آن بنشینید.
 • آب جوشانده سیب زمینی را با آب دمکرده شیرین بیان مخلوط کنید و بنوشید.
 • شش گرم تخم شلغم را بکوبید و با آب دمکردها برگا تیول مخلوط کنید و بخورید.
 •  بیست و پنج گرم پوست ریشه  زرشک را در نیم لیتر آب سرد ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بخیسانید. بعد در همان آب جوشانده، با شکر شیرین کنید و با هر وعده غذا روزانه یک فنجان از آب آن را بنوشید.
 •  عرق بهار نارنج را با آب کرفس تازه به نسبت مساوی مخلوط کنید و هر صبح و عصر بنوشید.
 •  بادیان و پودر شیرین بیان از هر کدام ۵ گرم، گل قافث، تخم خطمی، سنبل الطیب و گل گاوزبان از هر کدام ۱۰ گرم، مغز تخم خربزه، مغز تخم کافشه و گل بنفشه از هر کدام ۱۵ گرم، ریشه  کاسنی ۲۵ گرم، همه را نیم کوب کرده، بعد با ۲۰۰ گرم مویز قطعه قطعه شدهمخلوط کنید، سپس آن را به ۱۵ قسمت مساوی تقسیم و هر قسمت از آن را یک روز صبح بجوشانید، سپس آبش را صاف و شیرین ساخته، بنوشید. تفاله آن را توضیحاً اگر مدتها از خوردن لبنیات و مرکبات پرهیز کنید و گه گاهی گوشت کبوتر را در روغن زیتون یا روغن کنجد سرخ کنید و به عنوان یک وعده غذا بخورید دیگر هیچگاه به سنگ ادراری دچار نخواهید شد.
 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد