ریکتزیا(Rickettsiae),گروهی از میکروارگانیسم ها


ریکتزیا(Rickettsiae),گروهی از میکروارگانیسم ها

ریکتزیا(Rickettsiae),گروهی از میکروارگانیسم ها

   گروهی از میکروارگانیسم ها هستند که اندازهای بین باکتری و ویروس دارند. مانند ویروس داخل سلول زندگی میکنند ولی مثل باکتریها به بعضی از آنتی بیوتیک ها حساسند.  این میکروارگانیسم ها اغلب توسط کنه، کک و شپش منتقل می شوند. تب منقوط کوه های راکی نمونه ای از بیماریهایی است که توسط یکی از انواع این ارگانیزم در انسان ایجاد می شود.

بیماریزایی

این باکتریها گرم منفی ، غیرمتحرک ، بدون قدرت اسپورسازی ، دارای شکلهای مختلف (پلئومورفیک) از کوکسی تا استوانه ای هستند.به طور کلی سه نوع تیفوس داریم: تیفوس اپیدمیک یا شپشی، عامل بیماری تیفوس اپیدمیکریکتزیا پرووازکی (Rickettsia prowazekii) می‌باشد و شایعترین نوع تیفوس است . تیفوس آندمیک یا تیفوس ککی یا تیفوس موشی که عامل آن ریکتزیا تیفی است . نوع سوم تیفوس کنه ای ( Queensland tick typhus ) که عامل بیماریزا ( R.australis) است . عامل بیماری تب خندقریکتزیا کوئینتانا (Rickettsia quintanaa)می‌باشد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد