زالو یا خون مکنده…..


زالو یا خون مکنده…..

زالو یا خون مکنده.....

موارد ممنوعهکه نباید انجام داد در زرد زخم ها، خواه در بچه باشد یا در شخصی بالغ و بزرگ، در اشخاص ضعیف، در خانمها، در قسمتهائی از بدن که رگها برجسته و بالا آمد ه اند خلاصه در چنین موارد ممنوع است بخصوص اگر بدون دستور پزشک باشد. (هم حجامت و هم زالو ممنوع است)طریقه عمل کردنبرای اینکه از زالو بمقصود خون گرفتن استفاده شود اول باید آن محل پوست را با آب گرم یا داغ تمیز کرد، شست، کمی هم با فشار بیشتر تا خون بهتر در آن محل جمع شود، لیکن در هر صورت اگر یک زالو بکار برود بهتر است با یک ورقه مقوای نازک تقریبا اطراف سرزالو احاطه شود و اگر از چند زالو استفاده میشود یک پارچه را بهتر است لوله کرده اطراف آنها بگذارید و یا از لیوان یا یک چنین ظرفی که زالو در آن باشد استفاده گردد دهانه آن ظرف را با زالو روی پوست قرار دهید و خیلی به آهستگی دهانه آن ظرف یا آن حلقه را بردارید تا زالو خودش بپوست بچسبد، ضمنا اگر روی زالو نمک بریزید زالو فورا خود را رها میکند و برعکس اگر کمی شیر در آن محل بریزند عمل مکیدن زالو یک تا دو ساعت طول میکشد.احتیاط های لازم۱- هیچوقت زالو را در محل متورم قرار ندهند بلکه اگر لازم است. در مجاورت آن محل قرار د هید , ۲ - زالو را هیچوقت در مجاورت دهان قرار ندهند. ۳- موقعیکه زالو مشغول خون مکیدن است او را لمسی نکنند، همچنین در آن هنگام بهیچ عنوان او را بیرون نکشند زیرا پوست پاره میشود و زخم سختی بوجود میآید که درمان آن هم مشکل خواهد بود بلکه زالو وقتی خون مورد احتیاج خودش را مکید خودبخود رها خواهد شد. ۴- اگر زودتر از موقع خواستید زالو را از محلی دور کنید کافی است. کمی نمک یا توتون روی او بپاشید. ۵- اگر خواستید خونریزی محلی دهان زالو متوقف شود کافی است. کمی نشاسته نرم روی آن محل بپاشید و با باند آن را ببندید. ۶- برعکس اگر خواستید از محلی بیشتر و مدت زمان بیشتری خون خارج شود می توان آن محل را با آب نیمگرم شستشو داد و کمی هم محلی را مالش داد تا مانع انعقاد خون در آن محل گردد. ۷- اگر زالو در سوراخ یا محلی بدون جهت وارد شد کافی است که آن محل را تنقیه کرد و یا آب نمک تزریق نمود. محافظلت زالوزالو را می توان در محلی که مرداب است یا در آب باران در ظرف نگاه داشت و هر روز هم آب ظرف را تعویض نمود، ضمنا در ظرفی که آن را نگاه می دارند ظرف پراز آب نباشد بلکه ۲ ظرف آب داشته باشد و یک تکه چوپا هم بالای آن بگذارید هوای محل هم روشن و تازه باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد