زانوها و پاها را چگونه ماساژ می دهند؟؟


زانوها و پاها را چگونه ماساژ می دهند؟؟

زانوها و پاها را چگونه ماساژ می دهند؟؟ 

زانوها محل تجمع سموم هستند سموم تمایل دارند در اندام تحتانی تجمع کنند، زیرا با توجه به نیروی جاذبه، گردش خون در آنجا آهسته تر است. جاهایی که معمولا بیشترین سموم در آن ها تجمع می کنند، پشت زانوهاست. ضربه زدن با کف دست به این نواحی باعث می شود سموم جمع شده تجزیه شوند. سپس سموم بدن به وسیله ادرار، مدفوع و عرق کردن به بیرون از بدن دفع می شوند. به روش های زیر عمل کنید: الف) انرژی "چی" را به دستهای خود بیاورید. بدون منقبض کردن، انرژی "چی" را به دست های خود بیاورید.پشت زانوها پای خود را روی صندلی یا میز کوتاهی قرار دهید تا زانوی شما صاف شود. سپس با کف دست به آرامی ۹ تا ۱۸ بار به پشت زانو ضربه بزنید.ب) پشت زانوهاچنانچه دچار مصومیت هستید، این حرکت برای دفع سمومی که در آنجا انباشته شده اند، بی نهایت مفید است. این دفع و آزادسازی سموم ممکن است به وسیله ظهور لکه ای کدر نمایان شود. از روش ضربات محکم کف دست با احتیاط و نیروی تعدیل شده استفاده کنید، چون ممکن است نیروی اعمال شده بیش از حد باشد و به شما آسیب بزند. این تمرین راروی زانوی دیگر نیز انجام دهید.ج) ماساژ دادن کشکک زانوکشکک زانو را ماساژ دهید تا وقتی که گرم شود. عروق خونی بسیار کوچک در این قسمت وجود دارد که باعث میشود این ناحیه بسیار آسیب پذیر باشد. این تمرین باعث تقویت این ناحیه می شود. کشکک زانوی دیگر را نیز ماساژ دهید.د) حرکت دادن کشکک کشکک ها را شل کنید و سپس با دست آنها را به بالا و پایین، چپ و راست و در جهت عقربه های ساعت و خلاف عقربه های ساعت حرکت دهید.ه) ماساژ دادن زانوها افتادن ها خیلی اوقات به خاطر ضعیف بودن زانو اتفاق می افتد. ماساژ دادن زانوها منجر به بهبود پایداری و انعطاف پذیری شما می شود. پا: پایہ  ها بدن پاها و تاندونهای قوی به وسیله برقرار کردن ارتباط بین شما و انرژی شفابخش زمین، پایداری شما را افزایش میدهد. پاها بازتاب همه ارگان های بدن، غدد و اعضا است و مانند کنترل از راه دور عمل میکنند. ماساژ دادن پاها به تحریک اعضا و غددی و همچنین به افزایش جریان خون کمک خواهد کرد.الف) انرژی "چی" را به دستهای خود بیاورید.بدون منقبض کردن، انرژی "چی" را به دستهای خود بیاورید.ب) ماساژ دادن پاهاکفش ها و جوراب های خود را بیرون بیاورید و هر یک از پاها را از نوک انگشتها تا پایین آن با انگشت شست و دیگر انگشتان ماساژ دهید. مطمئن باشید برای ماساژ دادن نقطه کلیه، نقطه دردناک را که در مرکز بین گودی هریک از پاها قرار دارد، ماساژ می دهید. اگر عجله دارید یا دچار دستپاچگی هستید، سراسر یکی از پاها را به وسیله مالیدن با قدرت کف پای دیگر ماساژ دهید و با دقت همین حرکت را برای پای دیگر نیزانجام دهید. این حرکت را از پاشنه به سمت قوسی پا و به سمت انگشتان ادامه دهید. در کف پا کانال های بسیاری دارند که وارد قسمت های مختلف بدن می شوند. پا را ماساژ دهید، نقطه دردناک را بیابید و آن را ماساژ دهید تا زمانی که درد برای همیشه از بین برود. این کار کمک خواهد کرد تا همه انسدادهای به وجود آمده بر سر راه جریان "چی" پاکسازی شود.ج) دور کردن انگشتان پا از یکدیگر انگشتان پا را پخش و از یکدیگر دور و سپس رها کنید. این کار را به خصوص برای انگشتهای کوچک انجام دهید. ۶ تا ۹ بار این حرکت را انجام دهید. این حرکت به ویژه برای تاندون های پامفید است.د) انگشتهای بزرگ و دوم انگشتهای بزرگ و دوم را با هم به طور سریع ماساژ دهید. این یک تمرین خوب برای انجام دادن راحت تر کارهای روزمره است.ه) پاها را به یکدیگر بمالیدپاها به وسیله مالش دادن آنها به یکدیگر گرم نگه دارید. این کار به تحریک شدن همه اعضای بدن کمک خواهد کرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد