زایمان زودرس


زایمان زودرس

زایمان زودرس

 رسیدگی به موضوعات خاص برای مادرانی که چندقلو دارند اگر دوقلو یا سه قلو (یا بیشتر) باردارید، دکترتان، به دلیل خطر عوارض خاصی که در بارداری های چندقلو بیشتر است، شما را بیشتر تحت نظر می گیرد. موضوعات زیر، مواردی است که او مراقب است.نگذارید این فهرست موجب وحشت شما بشود. موضوع مهم این است که از مشکلات احتمالی آگاه باشید تا در صورت بروز، شما و پزشکتان بتوانید آنها را به موقع تشخیص داده و به نحو مناسبی کنترل کنید که بهترین نتیجه ی ممکن را برای شما داشته باشد.زایمان زودرسبیشترین خطری که در زمان بارداری بیش از یک بچه با آن مواجه می شوید، این است که ممکن است دچار درد و زایمان زودرس شوید. طول متوسط دوران بارداری برای یک بچه ۴۰ هفته است، ولی برای بارداری دوقلو تنها در حدود ۳۶ هفته؛ برای سه قلوها، ۳۳ تا ۳۴ هفته؛ و برای چهارقلوها، در حدود ۳۱ هفته است. دوران بارداری زمانی کامل می شود که ۳۷ هفته یا بیشتر ادامه یابد. زایمان زودرس به لحاظ تخصصی بین ۲۴ تا ۳۷ هفتگی است، ولی اکثر نوزادانی که در ۳۵ یا ۳۶ هفتگی به دنیا می آیند، به طور کلی مانند نوزادانی که بعد از ۳۷ هفتگی به دنیا می آیند، سالم هستند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد