زایمان و شیردهی در زنانی که ورزش می کنند 


زایمان و شیردهی در زنانی که ورزش می کنند 

زایمان و شیردهی در زنانی که ورزش می کنند 

  پس از زایمان عملکردهای ورزشی در مدت یکی دو سال به سطح پیش از زایمان و حتی برتر از آن باز میگردد. ۴۶ درصد از زنان ورزشکار شرکت کننده در مسابقات المپیک توکیو (۱۹۶۴) و مسابقاتی که پس از زایمانشان انجام گرفته توانسته اند رکوردهای خود را در پایان سال اول پس از وضع حمل بهبود بخشند و ۳۱ درصد از آنها توانسته اند رکوردهای خود را بین سال اول و دوم پس از وضع حمل به بهبودی بیشتری برسانند.ظاهراً وضع حمل سبب محدودیت عملکردهای ورزشی نخواهد شد بسیاری از مادران پس از زایمان میخواهند به فعالیت بدنی خود ادامه دهند اما نمیدانند آیا تمرین با شیردهی سازگاری دارد یا خیر؟ اغلب، انگیزه اولیه برای شروع مجدد و سریع تمرین به خاطر کاهش وزن بدن است. بعضی از زنان ممکن است از کم شدن تولید شیرشان بترسند. شیرسازی خود انرژی اضافی در حدود ۵۰۰ کالری در روز را طلب می کند. برطبق رژیم توصیه شده به وسیله بورد بینالمللی آکادمی علم تغذیه در واشنگتن، انواع مختلف فشارها مانند فعالیت شدید بدنی میتواند توانایی زنان را برای شیردهی موفق، به خصوص در ۶ هفته اولی زایمان متوقف کند. نتایج تحقیقات قبلی توصیه میکند که تمرین ملایم هوازی تأثیر کمی روی کیفیت و یا کمیت شیر مادران یا رشد نوزادان دارد. اگر تمرین معقولانه انجام گیرد و باعث کاهش وزن سریع نشود، شاید میزان شیردهی را بالا ببرد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد