زجر جنینی (Fetal distress) چیست ؟؟


زجر جنینی (Fetal distress)  چیست ؟؟

زجر جنینی (Fetal distress)   چیست ؟؟

 زمانی که تعداد ضربان و ریتم قلب جنین در معاینه غیرطبیعی تشخیص داده شود، این امکان مطرح می شود که وضعیت خونرسانی و اکسیژن رسانی به جنین مختل شده است در این حالت باید تحت فشار قرار گرفتن بند ناف و در نتیجه بسته شدن شریان و ورید آن، سپس یا انجام عمل سزارین، زایمان را تسریع نمود.به استرس جسمی و فیزیکی که به علت کمبوداکسیژن به جنین وارد می شود زجر جنین می گویند. این وضعیت معمولا در طی زایمان یاپس از هفته ۲۸ حاملگی اتفاق می افتد اما می تواند در هر زمانی بروز نماید. علت اینوضعیت اشکال در جفت می باشد که وظیفه اکسیژن رسانی را به عهده دارد و علت ایناشکال در عملکرد جفت کاملا مشخص نیست. چنانچه پزشک در طول حاملگی به این تشخیص شککند سونوگرافی درخواست می کند تا حرکات جنین را بررسی کند و نیز بتواند جریان خونجفت به جنین را ببیند.حتی اگر علائم خفیف زجر جنین در اواخر حاملگی تا ابتدایزایمان وجود داشته باشد توصیه به عمل سزارین می شود.

عوامل خطر در بروز زجر  جنینی

 • دیابت
 • فشارخون بالا
 • زایمان طولانی
 • وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی پایبن
 • خونریزی واژینال
 • نوزاد پست ترم
 • تأخیر رشد رحمی
 • نارسایی جفتی ـ رحمی
 • بیماریهای ژنتیک
 •  زایمان سریع
 • نارس بودن
 • هیپوکسی جنین
 • حاملگی چند قلویی
 •  عفونت در مادر
 • القا زایمان با اکسی توسین
 • اسیدوز
 • سابقه دیسترس جنینی در حاملگی های قبلی

 تشخیص 

تشخیص براساس مانیتورینگ ضربان قلب و اندازه گیری  PHخون جنین استوار است.بر اساس شدت آسفیکسی در جنین زجرجنین به انواع مشکوک،تهدید کننده و خطرناک تقسیم بندی میشود.در نوع مشکوک ضربانات پایه قلب جنین غیر طبیعی بوده ولی پائین افتادن دوره ای ضربانات مشاهده نمیشود.در نوع تهدید کننده ضربانات پایه قلب جنین طبیعی است ولی همراه با پائین افتادن های مکرر میباشد.در نوع خطرناک همضربانات غیر طبیعی و هم پائین افتادن های دوره ای مکرر دیده میشود.

اقدامات درمانی و پرستاری 

1.مادر در پوزیشن خوابیده به پهلوی چپ قرار داده شود. در این پوزیشن بازگشت وریدی افزایش می یابد وخونرسانی به جنین بهبود می یابد.2.اکسیژن 100٪ از طریق ماسک تجویز میشود.3.چنانچه مادر اکسی توسین میگیرد بایستی سریعأ قطع شود. زیرا رحم میتواند منجر به هیپوکسی جنین گردد.4.علایم حیاتی مادر باید اصلاح شود. از طریق تجویز مایعات وریدی ، تغییر پوزیشن ، بالا نگه داشتن پاهاو یا با استفاده ازتجویز داروهای بالابرنده فشارخون بایستی افت فشار خون در مادر اصلاح گردد. 5.اسیدوز مادر باید اصلاح شود. 6.معاینه واژینال جهت رد پرولاپس بندناف یا زایمان قریب الوقوع انجام شود. در صورتی که زجر جنینی به علت پرولاپس بند ناف باشد مادر را در پوزیشن knee-chest و یا ترندلنبرگ قرارمیدهند. 7.در صورت ادامه برادیکاردی جنین، عمل سزارین اندیکاسیون می یابد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد