زخم های عفونی را با گل بنفشه(Viola odorata)درمان کنید..!


زخم های عفونی را با گل بنفشه(Viola odorata)درمان کنید..!

زخم های عفونی را با گل بنفشه(Viola odorata)درمان کنید..!

 بنفشه(Viola odorata)

اسامی عمومی دیگر: بنفشهٔ معطر، بنفسج، گل بنفشه.p نامهای علمی دیگر: ویولا اودورتا (.Viola Odorata L) نام خانواده: خانوادهٔ بنفشه (Violaceae)نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده: تمام گیاه (به خصوص گل و ریزم).مواد متشکله موثر: روغن فرار، ترکیبات اتری، موسیلاژ، ساپونین، صمغ، مواد رنگی، اسیدهای مختلف، گلیکوزید (ویولین =ایریدن)، الکالوئید، اودوراتین، خواص درمانی: گل بنفشه را به عنوان مدر، خلط آور، ملین، صفراآور، معرق، نرم کنندهٔ سینه، ضد سیاه سرفه و آرام بخش مورد استفاده قرار می دهند. در استعمال به عنوان ضدالتهاب و پاک کنندهٔ زخم های عفونی توصیه شده است.5292 موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: گل بنفشه را در دفع گریپ، برنشیت حاد، گلودرد، بیماری های سینه، التهاب دستگاه هضم، کلیه و مثانه و در موارد بروز مخملک و سرخک توصیه نموده اند.مقدار و دستور مصرف: گل بنفشه به مقدار ۱۰ گرم به صورت دم کرده در یک فنجان. عوارض جانبی و سمیت: ندارد.موارد عدم استعمال: ندارد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد