قالب وردپرس درنا توس
خانه / درمان بیماری ها با داروهای گیاهی / زخم کهنه عفونی – قانقرایا – جذام – سالک را چگونه باید درمان کرد؟
سالک
سالک

زخم کهنه عفونی – قانقرایا – جذام – سالک را چگونه باید درمان کرد؟

زخم کهنه عفونی – قانقرایا – جذام – سالک را چگونه باید درمان کرد؟

-مقداری گزنه را کوبیده و با نمک روی زخم ضماد نمایند و یا جوشانده برگ آن با کمی نمک همچنین در گزش سگ زخم سرطان خوره ای مفید است.

-بذر ترب با سرکه جهت از بین بردن آثار غانقرایا و زخم های عصبی مفید است.

– خوردن اسفند، خرفه، برگ چغندر در رفع خوره مؤثر است.

-در بعضی از ناراحتی ها جذام از شیره حاصل از میان بر میوه قرص کمر آناکاردیوم اکسید نتال (تیره پسته) استفاده به عمل می آید.

– ریشه زنبق در مدوای قرحه پلید مفید است ناسورها را به هم آورد و حتی اگر گرد آن استعمال شود گوشت را باز می رویاند و استخوانها را با گوشت سالم می پوشاند.

-هوفاریقون (هزار چشم) ضماد برگ آن در علاج سوختگى خوب است و زخمهای بزرگ را بهم آرد و قرحه پلید را دو است.

-همه انواع هلیله در معالجه جذام مفیدند.

– ریشه لوف و برگ فیلگوش (لوف پیچیده ) تیره کدو Colocasia antiquarum (میوه نوعی شبیه اسکاچ ظرفشوئی است) در ورم ها و زخم های پلید و با روغن گل در خوره و سرطان بینی و چرک گوش و تخم آن (شبیه تخم کدو است) علاج هر نوع جوش و زخم بینی است حتی اگر سرطان باشد.

-گوشت مارو جوجه تیغی در علاج جذام مفید است.

– درخت اوجا (از تیره نارون) جوشانده پوست

و پماد حاصل از عصاره پوست در روغن خوراکی و موم در جذام التیام زخمهای عادی، سودا، روماتیسم و نقرس (خوراکی)، خناریز و رفع ترشحات مهبل مفید است و اثر قاطع حتی در رفع

-أنوع دیر علاج بیماریهای پوستی دارد پنبه آلوده به جوشانده پوست و برگ در خت  یا  ضماد حاصل از برگ

له شده:گرد پوست درخت برای گری چرکین یا به زخم ها نهفته مفید است. و زخم ها را بهم آرد ریشه و برگ آن را بپزند و بر استخوان شکسته مالند سودمند آید.

-از  ریشه گیاه استبرق یا عشر تیره استبرق در برخی از نواحی هند و مالزی در مداوای جذام Elephantiasis و برخی بیماریهای جلدی مانند سوداء و رفع اولسرهای سفلیسی (معروف به جیوه گیاهی است) استفاده به عمل می آورند.

-شیرابه گیاه عشر (Calotropis gig)سمی است.

-گل گندم: گویند اگر این گیاه را با پاره گوشتها بپزند گوشت را گرد هم آرد زخم های تر را پاک کنند زخم کهنه را کبره می گذارد قرحه های گود و زخم های بد را دو است.

-خاکستر آب انجیر زداینده و خشک است قرحه پلید را شفا دهد در علاج قرحه بزرگ و گود شده سودمند است زیرا گوشت تباه را در قرحه می زداید و گوشت درست می رویاند.

-آبی که خاکستر چوب انجیر در آن مکرر است زخم گندیده کهنه را پاکیزه کند و زیاده گوشت فاسد را می خورد.

-ضماد ریشه سریش (تیره آلاله) با درد شراب در علاج قرحه چرکین و بدخیم نافع است.

-ریشه اشنان (غاسول، صابونی) از تیره گل میخک اطبای قدیم ایران و عرب آن را در درمان جذام ، سرطان، و سودا ، و اگزاما مفید است 

-جوشانده پوست و برگ درخت اوجا (تیره نارون) ضماد برگ له شده درمان جذام و التیام زخم عادی و سوداء مفید است.

-ریشه جا شیر با عسل علاج قرحه مزمن و آتش پارسی است شکوفه اش چاره ساز زخم و  جوش است

-خارسک آمیخته با عسل در علاج قرحه گندیده و باز رویانده گ شت مفید است.

-در رفع ناراحتیهای پوستی بو اسیر و آسم، مدر، تصفیه کننده خون، رفع خارش و جرب رفع سرفه در رفع سیلان منی مصرف می شود.

-صمغ انگدان، بزر گزنه زراوند غلتان (زر آوند ماده) و برگ شفتالو

هر یک، یک جزء زنگار نیم جزء همه را در هم قاطی کن و در آب بسای تا مانند عسل پر مایهشود آن را بر جای زخمی شده و پیرامون آن بمال

-سیماهنگ یا افشره سیماهنگ را بر قرحه بمالی و بپاشی خوب است.(قثاء الحمار یا خیار خر)

درمان قرحه پلید

-گیاه خلال دندان و زر آوند با کمی عسل و سرکه باید توسل جست س

-قز درخت بنه با هم وزنش روغن گل با روغن حیوانی خوب است.

-بیخ سوسن با عسل خوب است.

-آرد گاودانه خشکه گیاه جواشیر خوابند.

-ته نشین روغن زیتون

عسل و زاج بلوری (شب)هر یک، یک جزء متساوی در هم بسرش و بر قرحه بگذار سفیداب و مریم نخودی (اربه) در هر یک، یک جزء را در هم قاطی کن و بر قرحه بگذار اگر دیدی که چرک و پلیدی بسیار زیاد است گندنای بیابانی (تره بیابانی ) را با عسل مخلوط کن و بر قرحه بگذار که بسیار مفید است.

-زیتون نمک زده را بکوب و بر قرحه بگذار که داروی خوبی است.

-اگر قرحه خوره است و عفونت دارد آب دریا و غیره را که در علاج قرحه متعفن و پلید ذکر می کنیم استعمال کن بعد از پاشیدن آب داروئی بهترین علاجش داروهای گیرنده

خشکاننده از قبیل پوست انار، عدس، برگ درخت مصطکی، بزر گل خرنوب مصری و میوه مورد است.

-برگ گیاه ترشک و شاخه های گیاه ترشک را در شراب بپز و بر قرحه بگذار.

-گل رومی را با با سرکه با اسکنجبین بسرش و قرحه بگذار.

-سوخته کدوی خشکیده را بر قرحه بگذار.

-گیاه بارهنگ با قاووت را در هم بسرش و بر قرحه بگذارند.

-برگ سبز زیتون را بر قرحه بگذار.

-زرآوند، بیخ کلم، بیخ چغندر بیخ سیماهنگ و بزر کتان سائیده مخلوط با زاج سفید همه خوبند 

-گیاه آویشم را با مویز بکوبند یا گیاه آویشم را با انجیر یا برگ درخت انجیر بکوبند.

-پیاز دشتی (پیاز موشی) را با عسل بپزند و بر قرحه گذارند.

-کلم و عسل را معجون کنند و بر قرحه گذارند.

-سوخته کدوی خشکیده و برگ سبز درخت زیتون را با هم بکوبند و در هم بسرشند و بر قرحه گذارند

– داروی کاغذ سوخته، انزروت و سوخته کدوی خشکیده یا پشم ناشسته سوخته یا خاکستر برگ سرو یا برگ خیار در معاله قرحه متعفن مفیدند.

-بیخ هوه چوبه: پوست تخم مرغ حرارت دیده (بسیار قوی تر از پوست تخم مرغ عادی است.)

-الاکلنگ پخته در سرکه در علاج قرحه ناصور ذکر شده.

-بابونه کاذب یا اقحوان کوچک روی زخم بدخیم ضماد شود.

-گل بابونه با چهار برابر آن روغن زیتون خیس کرده و در آب بجوشانند تا آب تبخیر شود بعد صاف کنید روغن بدست آمده را مصرف کنید برای زخم های آبکی مفید است.

-ضماد بزرغازیاقی باز کننده زخم و پاک کننده جای زخم است

ادامه این مطلب را می توانید در قسمت  دوم مشاهده نمایید

 

مطلب پیشنهادی

درمان یبوست

دوای یبوست از نسخه های طب سنتی

دوای یبوست از نسخه های طب سنتی   پیوست از یک جانشینی و خوردن غذای …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *