زرشک را دست کم نگیرید..!!


زرشک را دست کم نگیرید..!!

زرشک را دست کم نگیرید..!!

 

زرشک

زرشک درختی است که در ایران تقریباً در همه جا به طور خودرو می روید گاهی طول این درختچه به دو تا سه متر میرسد، در نواحی مرتفع کوهستانها و یا دشتها گاهی طول این درختچه به شش متر هم رسیده  است. گلهای زرشک در ماه اردیبهشت و خرداد ظاهر می شود و گاهی تااواخر ماه مرداد می ماندگلهای زرشک وقتی ظاهر می شود به شکل زنگوله های کوچکی است دستی با رنگ زرد و بوی کمی نامطبوع. بعد از گل میوه های زرشک ظاهرمی شود و معمولاً در میوه های مهر و آبان میوه های زرشک رسیده و به رنگ قرمز درمی آید. میوه های زرشک را که به شکل دانه های کوچکی  است می چینند و خشکی می کنندبرگ درختچه زرشک را باید هنگامی که به گل نشسته است چیده و خیلی سریع خشک کرد. ریشه درختچه زرشک را باید موقع پاییز از خاک درآورده و پوست آن را کند و به قطعات کوچک تقسیم و در جای خشکی نگه داری کرد در قدیم ابوزکریای رازی، حکیم ایرانی نخستین کسی بود که خواص طبی زرشک را شناخته و آن را در درمان بیماریها به کار برده است، و اولین بار نسخه آن را به هارون خلیفه داد، او که به بیماریهای تب و عطش شدید مبتلا شده بود با استعمال زرشک از بیماریها شفا یافت. بعدها در سال ۱۵۶۰ م پیر آندره ماتیول شربتی از شراب زرشک برای معالجهٔ تب، اسهال، خونریزی لثه دندان، خونریزی بواسیر تهیه کرد که بیماران را با آن شفا می بخشید، همچنین این شربت را برای انواع گلودرد تجویز می کرد سیمون پولی در سال ۱۶۶۶ م توصیه می کرد که کمی از آب زرشک رابرای معالجهٔ سوزش مجرای ادرار مصرف کنید. 

طریقه استعمال  زرشک در امراض

انژین در هاون زرشک را بکوبید. سپس ده گرم از زرشک کوبیده را در یک دسی لیتر آب تا دو ساعت بخیسانید، بعد هر ظرف محتوای آن را روی آتش بگذارید تا به جوش بیاید، بعد بگذارید خنک شود وقتی خنک شد هر روز سه تا چهار فنجان کوچک از آن را بنوشید. شما این جوشانده را میتوانید چند بار هر روز غرغره کنید. برای معالجه انژین و انواع گلودرد میتوانید شربت زرشک را که باید به طریقهٔ زیر تهیه شود مصرف کنید پانصد گرم زرشک تازه را در دو دسی لیتر آب سرد بریزید و دو تا سه ساعت بگذارید بماند بعد شیره آن را بگیرید و به آن ششصد گرم شکر با اضافه کنید و روی آتش ملایمی بگذارید تا شکر حل شود بدون اینکه به  جوش بیاید. بعد آن را صاف کنید و کمی آب جوش به اندازه ای که تمام آن یک لیتر شود در آن بریزید و سپس آن را در بطری کنید  این شربت را مدتهای طولانی می توانید نگه دارید و هر وقت به آن احتیاج داشتید سی تا صد و پنجاه گرم از آن را در روز مصرف کنیدشربت مذکور را میتوانید به تنهایی همانطور که هست با قاشق بخورید و یا با کمی آب مخلوط کرده و بنوشیداسمشربت زرشک را که به ترتیب فوق در موارد معالجهٔ آنژین دستور تهیه آن   را دادیم برای معالجهٔ آسم هم می توانید مصرف کنیدشربت زرشک بحرانهای اسم را تخفیف داده و تنگی نفس را بر طرف می کندنارسایی قلبیشربت زرشک تازه که در مورد انژین دستور تهیه آن را شرح دادیم به همان مقدار و ترتیبی که توصیف شد برای معالجهٔ نارسایی قلبی و ضعف در عمومی بدن هم مؤثر است.اختلا لات جریان خونشربت زرشک به ترتیبی که در معالجهٔ آنژین شرح داده شد. برای رفع اختلالات جریان خون نیز مؤثر است.اسهال خونی مزمنپانزده تا سی گرم برگ درختچه زرشک را که خشک شده باشد در نیم لیترآب سرد بریزید و روی آتش بگذارید تا به جوش آید و یک دقیقه بجوشد، بعد آن را صاف کنید و با عسل شیرین سازید و هر روز سه فنجان از آن را بین غذا مصرف کنیدامراض کبدی و یرقان و سنگ کیسه صفرابیست تا بیست و پنج گرم پوست ریشه های زرشک را در نیم لیتر آب تا سان ده دقیقه بگذارید بخیسد، بعد آن را روی آتش بگذارید تا به جوش بیاید، سپس آن را صاف کنید و با شکر شیرین کنید و پس از غذا  یک فنجان از آن را بنوشیداین جوشانده برای معالجهٔ یرقان و سنگ کیسه صفرا اعجاز می کند، عمل کبد را تقویت میکند و صفرا به جریان می اندازدسنگ کلیهجوشانده بیست تا بیست و پنج گرم پوست ریشهٔ زرشک در نیم لیتر آببه ترتیبی که در بالا دستور تهیه آن را دادیم برای معالجهٔ انواع سنگ کلیهتوصیه و تجویز شده است

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد