زلزله قسمت دوم 


زلزله قسمت دوم 
مهم ترین علائم زیر قبل از وقوع اکثر زلزله ها دیده شده:۱-شنیده شدن صدای مهیبی از درون زمین۲- درست قبل از وقوع زلزله ای شدید جریان آب های زیرزمینی قطع می شود، چاه های عمیق خشک شده و فشار چاه های آرتزین از بین میرود. در بعضی نقاط نیز چشمه ها از زمین میجوشد.۳- در امتداد مناطق گسلی، قبل از وقوع زلزله گازی به نام رادون آزاد می شود.۴- قبل از وقوع زلزله ای شدید، فعالیت های لرزه ای کوچک افزایش یافته و سپس رو به کاهش می گذارد.۵- بسیاری از حیوانات درست قبل از زلزله از خود واکنش نشان میدهند.۶- احتمال رو به خشکی نهادن درختان دارای ریشه عمیق، بسیار زیاد است.۷- سطح زمین غالباً کج و ناهموار میگردد. مهمترین پیش بینی زلزله، در ایالات منچوری چین در فوریه سال ۱۹۷۵ بود که ۲۴ ساعت قبل از وقوع به مردم اطلاع دادند.ایمنی هنگام بروز زلزله:۱- دستپاچه نشود و خونسرد خود را حفظ نمائید و دیگران را نیز دعوت به آرامش کنید.۲- زلزله ها کمتر از یک دقیقه اتفاق میافتند، لذا فرار کردن معمولاً بیهوده است. مگر اینکه شما در ساختمان یک طبقه ای هستید و فرار شما به حیاط باز بیرون فقط چند ثانیه طول میکشد که در این صورت حتماً هر چه سریع تر این کار را بکنید.۳- اگر در ساختمان های بلند هستید به محلی امن در داخل ساختمان پناه ببرید، معمولاً در ساختمانهای بلند شرایط ایمن سازی در مقابل زلزله رعایت شده است ضمن این که اول طبقه همکف و پایین فرو میریزد.۴- از آسانسور استفاده نکنید.۵- اگر در داخل ساختمان هستید، چهارچوب درها و یا ستونهای قوی خانه را نگه دارید و یا به زیر میز و نیمکتهای مقاوم یا گوشه های اتاق پناه ببرید و یا اینکه روی زمین نشسته و به کمک بازوها و دست ها، سر و پشت گردن خود را در مقابل تروماها محافظت کنید.۶- اگر هنگام وقوع زلزله در حال خارج شدن از ساختمان و یا در خارج هستید اولین کار حفظ سرتان از ترومای سر ناشی از ریزش اشیاء می باشد و این کارا به کمک شئی های در دسترس مثل کیف، کتاب و... انجام دهید. در صورتی که این اشیاء دسترس نبود از بازوها و دستتان استفاده کنید.۷- از داد زدن و دویدن به هر سمت و طرفی خودداری کنید. ۸- اگر هنگام زلزله در راه پله بودید، محکم نرده را بگیرید و بنشیند و بیهوده ندوید. ۹- از کوچه های تنگ و تاریک دوری کنید و در طول ساختمان نیز ندوید بلکه به وسط خیابان رفته (مواظب اتومبیل ها باشید!) و در امتداد آن به سمت مناطق باز مثل میدان ها و پارکها بروید. ۱۰ - از ایستادن کنار ساحل دریا و رودخانه و یا کنار کوه ها یا لبهٔ صخره ها پرهیز نمایید.۱۱- اگر در قطار، مترو یا اتوبوس هستید، دستگیره و میله ها را محکم بگیرید، چرا که امکان توقف ناگهانی وجود دارد، از ترددهای بی مورد خودداری کنید. و درصورت امکان سر خود را نیز از سقوط اشیاء محافظت کنید.ادامه زلزله قسمت  سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد