زمان مقاربت مجدد بعد از زایمان


زمان مقاربت مجدد بعد از زایمان

زمان مقاربت مجدد بعد از زایمان

 

هنگامی که برای اولین بار نرمش را آغاز می کنید، هرچند باری که می توانید، در ده ثانیه عضلات را جمع کرده و سپس رها کنید. هر بار پنج تا ده بار انجام داده، و سعی کنید سه تا چهار بار در روز تکرار کنید.

در نهایت، به مرحله ای می رسید که به مدت ده ثانیه عضلات را جمع نگه می دارید و هر بار ۲۵ بار این کار را انجام می دهید. نرمشهای کگل را چهار بار در روز ادامه بدهید. می توانید آنها را در حالی که نشسته اید، ایستاده اید یا دراز کشیده اید، انجام دهید؛ همچنین می توانید آنها را در حین انجام کارهای دیگری چون حمام کردن، آشپزی، صحبت با تلفن، تماشای تلویزیون، رانندگی یا در صف سبزی فروشی نیز انجام دهید.

مقاربت مجدد

اگر دوران بعد از زایمان شما مانند اکثر خانم ها باشد اگر دوران بعد از زایمان - ، مقاربت جنسی آخرین چیزی است که به آن فکر می کنید. بسیاری از خانم ها متوجه می شوند تمایل جنسی آنها در طول چند هفته یا چند ماه بعد از بارداری در حد قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

ولی زمانی، خستگی و فشار روحی ناشی از زایمان آرام می شود، و احتمالا افکارتان مجددا عاشقانه می شود. برای برخی از خانم ها (و همسران خوش شانسشان)، نتیجه ی عکس آن نسبت به سرعت اتفاق می افتد. برای برخی دیگر، ۶ تا ۱۲ ماه طول می کشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد