زمینه های اصلی کار درمانگرها در رابطه با بیماران مبتلا به ام اس 


 زمینه های اصلی کار درمانگرها در رابطه با بیماران مبتلا به ام اس 

 زمینه های اصلی کار درمانگرها در رابطه با بیماران مبتلا به ام اس 

 

کاردرمانگرها

 کاردرمانگرها کمکتان می کنند تا مهارتهای روزمرهای را که برای انجام فعالیتها در محلی کار و خانه ضروری است، حفظ کنید. آنان از خلاقترین افراد روی زمین هستند و برای انجام هر فعالیتی که فکرش را بکنید، روش یا وسیلهای سراغ دارند. این متخصصان با تمام وسایل مفید آشنا هستند، از ظروف آشپزی که به سهولت در دسترسی قرار میگیرد تا بندهای کشی که اگر انگشتانتان بیحس بوده و گزگز کند، شما را از شر بستن بند کفش ها خلاصی میکند. کاردرمانگر در چهار زمینه ی اصلی به شما کمک میکند:

*قدرت و هماهنگی بالاتنه

* بهرهمندی از تکنولوژی کمکی، به منظور ارتقای سودمندی و عدم وابستگی به دیگران در خانه و محیط کار

* درمان خستگی، با ترفندهایی برای حفظ انرژی، تسهیل و تسریع کارها،

* درمان استرسی.

* سودجستن از ترفندهای کمکی برای مواجهه با هر مشکلی که احتمالاً در این متخصصان میتوانند فضای خانه و محل کارتان را بررسی کرده و سپس روش هایی به شما توصیه کنند که کار و زندگی در این محیطها برایتان راحتتر باشد. 

(Speech/Language Pathologist) متفصص گفتاردرمانی (آسیب شناس گفتار /زبانی متخصصان گفتاردرمانی (S/LPS) مشکلات مربوط به گفتار و عمل بلع را -- که در اثر اختلال عضلات کنترل کننده در لبها، زبان، کام نرم، تارهای صوتی و دیافراگم به وجود میآید - بررسی و درمان می کنند.

بنابراین، هدف از درمان این است که به شما به صورت مؤثری در امر برقراری ارتباط کمک شده و همینطور هرگونه مشکل بلع که سلامتی، راحتی و امنیت تان را به مخاطره می اندازد، حل شود. متخصص S/LP، همچنین مشکلات مربوط به حافظه، سازماندهی، برنامهریزی و حل مسائل را بررسی و مرتفع میکند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد