زنان معتاد به سیگار/ قسمت دوم


زنان معتاد به سیگار/ قسمت دوم
یک دانشمند فرانسوی میگوید ضعف و خستگی که معمولاً بعد از هر عادت ماهانه در زنان بوجود آید در زنانی که معتاد بسیگار هستند بصورتشدیدتری بروز میکند. اصولاً علت این احساس ضعف و خستگی این است که در هر ماه تقریباً ۱۵ درصد از میزان گلبول های قرمز خون زن کاسته می شود در حالیکه در مورد زنانی که روزانه بیش از ده سیگار میکشند. این میزان به پنجاه درصد میرسد این جریان روی حالت یائسگی زن نیز اثر مستقیم میبخشد و تجربه نشان داده است که زنان سیگاری ده برابر بیش از زنان غیرسیگاری دچار حالت یائسگی پیش رس می شوند. در اینجا بد نیست حاصل تجربیات پزشکان در مورد حاملگی زنان سیگاری باطلاع شما برسانم زنان سیگاری که در دوران حاملگی نیز دست از سیگار کشیدن بر نمیدارند دو برابر بیش از سایر زنان زودتر از موقع مقرر وضع حمل میکنند بین تعداد نوزادان زودرس و تعداد سیگارهائی که هر روز دود میشود رابطه جالبی وجود دارد از بین پنج هزار زنی که پیش از وقت وضع حمل کردهاند ۱۳۶ نفر آنهائی بودند که روزانه ده سیگار میکشیدند ۲۵۰ نفر آنهائی بودند که روزی ۱۵ سیگار دود میکردند. و ۳۳۰ نفرشان آنهائی که روزی ۲۰ عدد سیگار میکشیدند. نکته دیگر اینکه نوزادان زنانی که در دوران حاملگی مرتب سیگار می کشیدند بطور کلی لاغرتر و کم وزن تر از نوزادان آنهائی است که هرگز سیگار نمیکشند. علت این است که اولا هر بار که زن باردار سیگار میکشد ضربان قلب جنین شدیدتر می شود و ثانیاً چون جریان خون کندتر می شود طبعاً مواد غذائی  کمتری نیز به جنین میرسد و اگر فکر کنیم که یک زن باردار روزانه ده سیگار بکشد ده بار نیز جنین او دچار کمبود غذائی می شود. اصولاً با توجه به نکات بالا هر زنی را که بسلامتی خود و فرزندانش علاقمند باشد از کشیدن سیگار که دشمن جان او و فرزند اوست جداً خودداری می کند ولی متأسفانه توجه بظاهر و ژست و شیوع تقلید از دیگران عده ای خانم ها را از توجه بواقعیات دور نگهداشته که با وجود تذکر پزشکان و دانشمندان روز بروز بر تعداد مبتلایان به سیگار افزوده میشود؛ گویی یک خانم مدرن و آخرین سیستم ترجیح میدهد سرطان بوجودش چنگ بیندازد ولی از سر و آلامد و مدرن خود عقب بماند. در سال ۱۹۲۵ از هر هزار زن فرانسوی فقط یک زن روزانه یک یا دو سیگار می کشید امروز در همه فرانسه از هر صد زن ۲۸ نفر و در انگلستان و امریکا ۲۸ نفر روزانه چندین سیگار میکشند. آنهائی که تحصیلات ابتدائی کرده اند ۵۲ درصد دوره دبیرستان ۶۴ درصد. با این ترتیب ملاحظه می فرمائید که هر چه سطح معلومات بالا رفته جنون دود نیز شدیدتر شده است. متأسفانه در ایران آماری در این مورد در دست نیست تا نشان بدهد که زنان ما تا چه حد اسیر چنگال اعتیاد مضر هستند ولی قدر مسلم این است که بعضی از دختران و زنان ما در این زمینه هم مثل همه عوارض مدرنیسم از همجنسان اروپائی و امریکائی خود عقب نمانده اند امید. است اعلامیه کمیته بهداری آمریکا (که بعداً شرح میدهیم) که خطر سیگار را جدیتر مورد توجه قرار داده است بر اعصاب زنان ما هم اثر بگذارد و آنها را شش برای نجات از بیماری اعتیاد سیگار مخصوصاً سیگارهای خارجی وادار نماید. بلافاصله بعد از انتشار گزارش مربوط به سرطان و سیگار عده زیادی از خانمهای امریکائی بسراغ پیپ رفته و لابد خانم های ما هم بسراغ غلیان ؟زنان معتاد به سیگار/ قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد