زنجبیل به تقویت متابولیسم بدن کمک می کند ….!


زنجبیل به تقویت متابولیسم بدن کمک می کند ….!

زنجبیل به تقویت متابولیسم بدن کمک می کند ....!

 

اثر مواد غذایی تند بر متابولیسم 

 خوردن مواد غذای تند نظیر خردل و یا فلفل قرمز تند برای تقویت متابولیسم و تسریع در سوزاندن کالری مواد غذای مؤثر است.در آزمایش محققان انگلیسی درحدود ۳/۵ یا قاشق مرباخوری سی تند فلفل و یا خردل معمولی زرد به غذای عده ای داوطلب اضافه کرده و مشاهده کردند که خوردن غذای تند موجب شد که سرعت متوسط متابولیسم در ۱۲ نفر مورد آزمایش ۲۵ درصد افزایش یابد و ظرف سه ساعت بعد۴۵کالری بیشتر سوخته شود. و اضافه کردن خردل و یاسس تند فلفل به غذا باعث شد کههر شخص ۷۶ کالری یعنی حدود ۱۶ درصد کالری یا غذای دارای ۷۷۶ کالری را بسوزاند.عده زیادی از محققان می گویند اگرچه به طور قطعی معلوم نیست که اثر مواد تند در تسریع متابولیسم در انسان چقدر است ولی به هر حال با خاصیت حرارت زای که دارنددر تسریع متابولیسم مسلماً مؤثرند. 

اثر زنجبیل  بر متابولیسم 

 یا تحقیق دیگر جدید استرالیائی نشان میدهد که زنجبیل نیز ممکن است در تسریع متابولیسم و سوزاندن سریع کالری بیشتر، مؤثر باشد. عامل فعال در زنجبیلی که منشأ این خاصیت است مادهٔ شیمیائی بنام جین جرول است که مزه تند را به زنجبیل می دهد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد