زندگی با ام اس 


زندگی با ام اس 

زندگی با ام اس 

 

سود جستن  از شیوه ی زندگی ودرمانی که برایتان مناسب است.

بیست وپنج سال پیش، زمانی که ما کارمان را در حیطه ی ام اس شروع کردیم، مسئله ی پیش روی افراد مبتلا این بود که با این تشخیصی، در همه ی زمینهها حق انتخاب از آنها سلب میشد. به بیماران میگفتند درمانی برای ام اس وجود ندارد؛ باید کارشان را رها کنند، به بستر بروند و فکر بچه دار شدن را از سرشان خارج کنند. گذشته از همه ی این ها، به آنها گفته میشد که ورزش هم برایشان مضر است.

خوشبختانه، آن روزها دیگر سپری شده.

امروزه، انتخاب های شما بی شمار است. متخصصین ام اس به مبتلایان میگویند که آرزوهایشان را دنبال کنند و هر کاری از دستشان برآید برای این بیماران انجام میدهند. این موضوع حقیقت دارد که هرکدام از شما که ام استان در دوره ی نوجوانی، دهه ی بیست یاسی عمرتان تشخیص داده شده باشد، چندین دهه به زندگی با این بیماری ادامه خواهید داد. اما لزومی ندارد خط سیر خاصی را برای زندگی با ام اس ترسیم کنید. شما این فرصت را دارید که مسیرتان را خود به وجود بیاورید، و در این مسیر انتخاب هایی انجام دهید که از هر نظر برایتان مناسب باشد. هدف، فهمیدن شیوه ی تطبیق مسئله ی غیرقابل پیش بینی بودن ام اس با زندگی مورد علاقه تان است.

شریر در طول این مسیر ممکن است با بعضی موانع پیشبینی نشده مواجه شوید و ممکن است مجبور شوید هر از چند گاهی تغییر ناخواستهای در مسیرتان بدهید، ولی هنوز شما هستید که روی صندلی راننده نشستهاید. هرچقدر انعطاف پذیرتر و خلاق تر باشید، حق انتخابهای بیشتری هم خواهید داشت.

- به حداقل رساندن استرس تصمیم گیری

با درنظر گرفتن اینکه در گذشته حق انتخاب ها کم بود، داشتن حق انتخاب های بیشت. لما گامی است به سوی مسیر صحیح، اما از دیدگاه نقش تخصصی ما به عنوان پزشک، پرستار و روانشناسی، این را هم از زبان مبتلایان به ام اس (و خانوادههایشان) شنیدهایم که این حق انتخاب ها چقدر می تواند استرسزا باشد. به عبارت دیگر، نداشتن هیچگونه حق انتخابی وحشتناک است، اما دارا بودن حق انتخاب های فراوان هم گرفتاریهای خودش را دارد -- به خصوص وقتی پاسخهای «درست» و «غلط» به طور قطعی، مشخص نباشد. چیزی که برای فردی «صحیح» تلقی می شود ممکن است برای فردی دیگر همین معنی را نداشته باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد