زندگی زناشویی با وجود ام اس


زندگی زناشویی با وجود ام اس

 زندگی زناشویی با وجود ام اس 

 

وضعیت مالی خود  را ارزیابی  کنید.

 هرچند توجه به مسائل مالی برای هر زوجی که تصمیم به تنظیم خانواده داشته باشند مهم است، تأثیر بالقوه ی ام اس بر شغل، موضوع مهمی است که ایجاب می کند راجع به آن با شریک زندگی تان گفتگو کنید. میتوانید راهکارهایی به کار ببندید تا جایگاه خود را در نیروی کار حفظ کنید مطلب زیر به این موضوع اشاره دارد که ممکن است نتوانید تا زمانی که پیش بینی می کنید، به کار کردن ادامه دهید. این حقیقت که احتمال دارد شما، به اندازه ای که امید دارید، کار نکنید، به دلایل زیر حائز اهمیت است:

* با این کار ممکن است درآمد خانوادگی تان به اندازهای که دلتان میخواهد،نباشد، به خصوص با علم به اینکه این روزها زوج هایی که هر دو کار میکنند، خیلی بیشتر شده است.

ممکن است بار درآمد مالی خانواده بیشتر بر دوشی همسری بیفتد که مبتلا به ام اس نیست. به عنوان مثال، مادری که برنامهریزی کرده به خاطر فرزندان مدرسهای اش در خانه بماند، ممکن است متوجه شود چون شریک زندگیاش به دلیل ام اس نمیتواند کار کند، مجبور است یک شغل تمام . .وقت در بیرون از خانه دستوپا کند

دغدغه های مالی شوخی بردار نیست. بنابراین، حتما شما و شریک زندگی تان بنشینید و در مورد وضعیت مالی تان گفتگو کنید. در صورتی که به توصیههای کارشناسانه نیاز دارید، به منظور انجام یک مشاورهای رایگان از طریق برنامهای آموزش مسائل مالی به همسران، با انجمن ملی ام اس تماس بگیرید.

به دقت به کار گروهی فکر کنید

زندگی زناشویی، در بهترین شرایطش هم مستلزم انعطاف پذیری، صبر، خلاقیت و تحمل است. اگر پای ام اس هم در میان باشد، ارزشی برخورداری از صفات فوق، از این هم بارزتر می شود. بنابراین، با علم به اینکه ام اس چقدر می تواند غیرقابل پیش بینی باشد، یکی از مهمترین مسائل مطرح در گفتگو راجع به تنظیم خانواده، مسئله ی همکاری بین شماست. به عنوان مثال، این سؤالات را از خود بپرسید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد