زنگ زدن گوش را از برق دراورید


زنگ زدن گوش را از برق دراورید

زنگ زدن گوش(وزوز گوش)

سالهای زیادی است که پزشکان در مورد علت زنگ زدن گوش و درمان آن اختلاف نظر دارند، اما نتایج تحقیق جدید همه چیز را در این مورد آشکار می‌کند.محققان دانشگاه جورج تاون در ایالات متحده آمریکا کشف کردند زنگ زدن گوش و تحمل دردهای مزمن هر دو واکنش بدن به آسیب‌های وارده است.این واکنش‌ تنها زمانی رخ می‌دهد که مغز قادر نیست به درد و سرو صدا واکنش مناسب نشان دهد. مانند دردهای مزمن که احساس دردهای موهوم تلقی می‌شود. افراد صدای زنگ در گوش را بدون صدای واقعی زنگ می‌شنوند.بعد از مطالعات انجام شده بر روی ماده خاکستری مغز، این گروه دریافتند کمبود این ماده در قسمت‌های خاص به نام gatekeeping موجب دردهای مزمن و زنگ زدن گوش می‌شود. این فرآیند تحت تاثیر دوپامین و سروتونین که هر دو مربوط به احساس انرژی، خلق‌و‌خوی و کسالت است قرار دارد.این منطقه به عنوان قسمت اصلی درک احساسات بوده و محرک حس داخلی و بیرونی و مخابره اطلاعات به مغز است.احساسات با دردهای مزمن و زنگ گوش مرتبط بوده و به عبارتی از یک کانال عصبی وارد می‌شود.

علایم زنگ زدن گوش

شنیدن  اصواتی نظیر :
  • وزوز،
  • زنگ زدن،
  • همهمه 
  • سوت کشیدن در گوش بدون وجود منبع خارجی یا حقیقی

علت زنگ زدن گوش چیست ؟

  • ابتلا به برخی از امراض  زمینه ای نظیر بعضی از التهابات گوش
  • وجود برخی از عوامل ناشناخته

درمان زنگ زدن گوش

  • انجام معاینات دقیق تشخیصی به منظور شناسایی علت زمینه ای بیماری
  •  درمان علت زمینه ای بیماری در صورت شناسایی
  • کنار آمدن و نادیده گرفتن عارضه بر اثر تمرین (در مواردی که علت ناشناخته دارد)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد