زکام – نزله – سینوزیت – گریب – آنفلوآنزا را چگونه درمان کنیم؟


زکام – نزله – سینوزیت – گریب – آنفلوآنزا را چگونه درمان کنیم؟

زکام - نزله - سینوزیت - گریب - آنفلوآنزا را چگونه درمان کنیم؟

در طب سنتی نزول ترشحات بینی را به پایین و داخل را نزله و ترشحات به بیرون را زکام میگویند و اکثراً مجاری تنفسی در مراحل اول سرماخوردگی خشک و در مراحل بعدی مرطوب وبا ترشحات همراه است .درمانهای گیاهی شامل دم کرده ها، محلول های بخور، محلولهای انفیه واستنشاقی (داخل بینی کشیدنی) می باشند که بعضاً عطسه آور می باشند و در مورد سینوسهای چرکی ایجاد عطسه و ترشحات میتواند در پاک کردن مجاری مفید باشد دود کردن بعضی گیاهان نیز برای ضد عفونی و ایجاد ترشح مفید است. : مرز نگوشبوئیدن و نوشیدن دم کرده مرزنگوش دماغ را بازمی کند و سردرد رابرطرف می نماید و معالج زکام و آبریزش بینی است و ریختن چند قطره دم کرده غلیظ در بینی برای پاک کردن آن مفید است و کثافات بیماری را خارج میسازد و مغز را تخلیه و آرام می کند. شیره ای که از راه تعریق بدست می آید بهتر است اسطوخودوس -در موقع زکام از بخور گل یا عطر آن غافل نشوید، قدما آن را جاروب دماغ لقب داده اند چون به خوبی آن رازه کشی میکند و میکروب کش قوی است -جهت سرفه و سینه و دفع اخلاط مفید است .-در تمام عفونتهای مجاری تنفسی، آسم یاسیاه سرفه یا گریب مفید است ميوه سروکوهی محلول الکلی یک قسمت در چهارقسمت سرو کوهی در گریپ کودکان به صورت پخش ) کردن روی لحاف وبالش دررفع زکام مؤثر است .درمنه از تیره کمپوزیته در رفع سرماخوردگی مؤثراست ضد انگلهای گوارشی نیز استدرمنه ترکیبه صورت بخور برای رفع زکام و تنگی نفس مؤثر است و بصورت دم کرده ضد انگلهای . روده است : صمغ در خت  بنه دوددادن ( تدخين ) صمغ درخت بنه و داخل بینی کشیدن دود در درمان سینوزیت و ضد عفونی مجاری تنفسی مؤثراست ( تجربی و سنتی ) پرساوشان  ریختن چند قطره دم کرده پرسیاوشان در بینی برای بازکردن بینی در موارد سرماخوردگی مؤثر است و جوشانده آن برای راندن اخلاط سینه و تنگی نفس و آسم مؤثر است.بخور الاکراد   Peucedanum از تیره چتریان ( شبیه چویل ) اگر دو گرم صمغ آن رادرون آتش بیندازید. و بخار آن را استنشاق کند برای رفع کوفتگی زکامی و دماغی و خشک کردن رطوبت بینی و برای گریزاندن حشرات نافع است - شیره ریشه آن ضد نزله و در درمان بیماریهای سینه وریه مؤثر است ضذ اسکوربوت، مقوی معده قاعده آور، مدرو معرق است . ریشه ربو اسجوشانده ریشه ریواس را گردر بینی بچکاند نزله و زکام را برطرف میکند.چنانچه مخلوط هلیله و صبر زرد و ریشه ریواس راحب تهیه کرده بخورند ووزوز کردن گوشوصدا کردن آن را خاموش میکندریحان بو کردن خوردن ریحان دماغ را باز می کند و عصاره ریحان باشیر برای درمان زکام و درد سینه و سرفه بکار میرود.بهار نارنجبوئیدن بهار نارنج (شکوفه نارنج) مقوی دماغ بوده  و درمان زکام است  خیار چکاندن آب خیار دربینی جهت رفع گرفتگی، بی حوصلگی و کم خوابی مؤثراست بومادرانضماد بومادران را اگر برروی شقیقه بگذارید دماغ را باز میکند و استنشاق جوشانده بومادران جهت درمان زکام ونزله و آنفلوآنزا توصیه شده است . کمادریوس مریم نخودی این گیاه به صورت دود علیه زکام به کار میرود همچنین. مانند توتون از آن استفادهمی کردند در گریپ، برونشیت های مزمن ونزله های مخاطی، ضعف کبد مفید است .در سوء هضم بهترین دو است . استسقاء و خنازیر را در اولین مرحله علاج می نماید  محلول یا گردیاله شده رابرای نزله مزمن در بینی بالا میکشند.آب لیمو چکاندن چند قطره آب لیمو در بینی زکام مغزی وسینوزیت رادرمان می کند این عمل را چند روز تکرار کنید، خوردن آن نیز در زکام نزله و سرماخوردگی وتب خال مؤثر است . آب لیمو در درمان ذات الریه و گلودردو تب خال مؤثراست پیاز آب پیاز کشیدن آب پیاز در بینی پاک کننده دماغ است. مانتولجوهر نعناع بصورت بخور در درمان سینوزیت مؤثر است گل همیشه بھارگلها را در  دوساعت در الكل ۴۰ درجه نگه می دارند. سپس روی پنبه ریخته جلو بینی می گیرند در بیماری گریپ اثر باکتریسید دارد. عصاره کلم برگ- دود دادن کود حیوانات گیاه خوار ( الاغ ماده، شتر، است، قاطر، بزکوهی ) ودود دادن سقز دردرمان سینوزیت و ضد عفونی مجاری تنفسی مورد مصرف سنتی دارد.-ریختن چند قطره از ان در بینی برای پاک کردن و باز کردن دماغ موثر است

درمان سینوزیت زکام، گریپ

-سیاه دانه وزنجبیل کوبیده به مقدار مساوی نیم گرم کرده داخل پارچه یا کیسه بریزند وببویند-انغوزه جهت امراض بینی ، دهان حلق و حنجره مفید است-موقع زکام دو ورق نازک پیاز بطول ۲ سانتیمتر داخل سوراخهای بینی بگذارید تا ۵ دقیقه بماند ( داخل گاز بپیچد) و دهان رابسته از راه بینی نفس بکشید در رفع زکام مؤثر است.-مرزنگوش : راه بندان مغز را پاک میکند سردرد نصفی و هر سردرد دیگر عادی یا سودائی چاره اش بامرزنگوش است. مرزنگوش : چکاندن روزانه یک قطره روغن مرزنگوش در بینی برای خوره، لقوه، نزولآب از چشم، صلابت و خشکی پرههای بینی مؤثر است.-روغن زنبق سفید ( رازقی یا یاسمن ) چنانچه در بینی چکانده شود شفای هفتاد درد است (تحلیه المتقین گرد کندش، توتون، تنباکو، فلفل سياه عطسه آور است و خریق سفید عطسه آور است .-و ریشه زنبق موم سیاه (بره موم) بوسیله بویی که دارد عطسه آور است.-و ریشه عاقرقر حا ( تیره کاسنی ) بشدت عطسه آور است.-گردبرگ مرزنگوش عطسه آور است-کندش، کوشنه، برگ خرزهره و مرزنگوش عطسه آور است  سپاه دانهجهت سردرد مزمن و باز کردن بینی و زکام بو کردن سیاه دانه است کمپرس جوشانده سیاه دانه به سر زکام را درمان می کند و درد را تسکین و ورم را فرو میبرد اگر گرد بوداده سیاه دانه را با  روغن زیتون مخلوط و بعد از نیم ساعت صاف کردن در بینی بچکتاند نزله و زکام که همراه عطسه باشد از بین میبرد.-عاقرقر حا پاک کننده فضولات دماغ است و در سینه درد هم مصرف دار-روغن ریشه زنبق با سرکه صدای گوش را خاموش می کند ونزله مزمن را قطع می کند و روغن ریشه زنبق بوی بد بینی را از بین می برد و پخته آن نیز همین کار را انجام می دهد و از چرک زخمها نیز جلوگیری می کند. استیراکس: تیره زیتون Storax زرین StyraX officinale (میعه ) نزله را قطع می کند و بهترین علاج زکام است برای سرفه و گلودرد مؤثراست صدا گرفتگی را از بین میبرد و گلورا بسیار نرم می کند-زهره ( کیسه صفرا) همه انواع زهره با بینی سازگارند و در باز کردن پالونه بند آمده بسیار فعالند -پونه کوهی داروی زخم دهان است و ریختنیها را از سوراخ بینی بیرون می ریزد.-غرغره آب پز انجیر ورم گلو را فرومی نشاند ضماد انجیر پخته و پوست انار داروی ورم بنا گوش است -افشره گل قاصد را به بینی کشند سر را تنقیه کند. (پاک کند)-زعفران در مخلوط روغن کنجد و زیتون خیسانده چکاندن در بینی و در معالجه سینه پهلو مؤثراست.-در ورم بنا گوش ضمادسرکه و آرد جو نتایج عالی داده است.-پخته برگ گزنه باروغن زیتون جهت ورم بنا گوش مفید است .-پیاز را در خاکستر پخته داخل آن را سوراخ کرده نمک بریزید بعد آن را له کرده بپیشانی ببندند. (به گفته یک نفر عشایر قشقایی) -پیاز را در خاکستر پخته و بابونه را نیز آب پز کرده با هم مخلوط کنید روی پیشانی ببندید ضماد کنید . ادامه این مطلب را می توانید در قسمت دوم مشاهده نمایید   

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد