سابقه تاریخی کاربرد مواد غذای برای کنترل دیابت


سابقه تاریخی کاربرد مواد غذای برای کنترل دیابت

سابقه تاریخی کاربرد مواد غذای برای کنترل دیابت

تا اوائل قرن بیستم بیماری دیابت طبق نظر حکمای طب سنتی و پزشکان آن زمان با خوردن غذاهائی از گندم که دارای فایبر زیادی هستند کنترل می شد. این روش هنوز هم قوام خود را از دست نداده است. در حال حاضر خوردن غذاهای گیاهی که دارای فایبر زیادی هستند مؤثرترین روش کنترل دیابت نوع دوم است.diabetesظرف چندسال اخیر حدود ۴۰۰ نوع گیاه از این نظر مورد توجه بوده و برای کنترل دیابت تجویز میشدند. در کشورهای مشرق زمین و در اروپا پیاز و سیر خام طی چند قرن تریاق دیابت بوده، در چین علاوه بر پیاز و سیر از ریشهٔ گیاه جین سنگ نیز استفاده میکردند. در کشورهای اروپائی از قارچ های خوراکی نیز برای کنترل قند استفاده می شده است.کلم، کاهو، شلغم، انواع لوبیا خشک، میوه درخت سرو (جوزالسرو)، تخم یونجه، تخم گشنیز و صدها گیاه دیگر در اغلب مناطق جهان برای کنترل قند به کار می رفته است. جالب این است که دانش مبتنی بر تکنولوژی مدرن پزشکی جهان نیز خاصیت اغلب گیاهان فوق را برای کنترل قند خون تأیید می کند. منتهی عدهای توصیه می کنند که ترکیب شیمیای مؤثر این گیاهان استخراج و به صورت دارو مصرف شود و عده ای دیگرمصرف خود گیاه کامل را توصیه می کنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد