ساختمان نای را بیشتر بشناسید…


ساختمان نای را بیشتر بشناسید…

ساختمان نای را بیشتر بشناسید...

 از کنار تحتانی غضروف کرایکویید درست در بالای C6 شروع می شود در جلوی مری به سمت پایین میآید و در حدود T5 به دو شاخه انتهایی تقسیم می شود.ساختمان نای: ۱- غضروف های نای که به شکل حرف C هستند که طرف بسته آن در جلو و قسمت باز آن در عقب است تعداد این غضروف ها ۱۶ تا ۲۰ عدد است.2-غشای فیبروزی که سطح خارجی غضروف های نای بین انها و نیر قسمت های باز ان ها را می پوشاند 3-مخاط که فضای درونی نای را می پوشاند به دو قسمت تقسیم می شود نای گردنی و نای سینه ای 4-مجاورات نای گردنی: جلو -> ایسموس غده تیروئید، 5-ورید تیروئیدی تحتانی عقب ۔ کمری و عصب راجعه حنجره ای6-طرفین --> سطح داخلی لوب، غده تیروئید، کاروتید مشترک و شریان تیروئیدی تحتانی 7-شریان نای گردنی شاخه هایی از شریان تیروئیدی تحتانی است. اعصاب آن سمپاتیک (وازوموتور) و پاراسمپاتیک (واگ) است 1. نای در کدام قسمت بدن قرار دارد؟نای لوله ای است که دهان و بینی را به ریه ها متصل میکند.2. عملکرد نای در بدن چیست ؟ (وظیفه نای در بدن چیست )وقتی فرد نفس میکشد هوا از طریق نای در ریه ها جریان میابد.3. ایا صدمه به نای تهدید کننده زندگی است ؟بله نای بخش مهمی از سیستم تنفسی است صدمه به نای تهدید کننده زندگی است.4. چگونه به تنگی نای دچار میشویم ؟در صورتیکه فرد به هر علتی در بخش مراقبت های ویژه بستری شود و تحت تنفس توسط دستگاه تنفس مصنوعی قرار گیرد بعد از ترخیص در خطر بروز تنگی نای بوده و صلاح است حداقل سه ماه تحت نظر باشد.5. علائم ابتلا به تنگی نای چیست ؟هرگونه تنگی نفس هنگام فعالیت و یا استراحت ، خس خس سینه (تنفس صدا دار).6. ایا با مراجعه به موقع به پزشک میتوان عوارض و خطرات ناشی از تنگی نای را کاهش داد ؟با مراجعه به موقع به پزشک و ارزیابی منظم بعد از ترخیص میتوانید عوارض و خطرات ناشی از تنگی نای را کاهش دهید 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد