ساده ترین راه درمان گوش درد…!


ساده ترین راه درمان گوش درد…!

ساده ترین راه درمان گوش درد...!

گوش درد

هرکس یک بار گوش درد شدید را تجربه کرده باشد میداند که این درد چقدر میتواند باعث خشم و عصبانیت شود. لازم به یادآوری نیست که در صورت چنین درد شدیدی بیمار حتماً باید به پزشک مراجعه نماید. بیماری های گوش باید توسط پزشک معالجه شوند. اغلب گوش درد به طور ناگهانی پس از قرارگرفتن در کوران هوا یا شب هنگام بروز میکند. تنها برای چنین مواردی می توان از داروهای خانگی استفاده نمود.

درمان گوش درد

برای رفع گوش درد شدید مخلوطی از روغن گل ماهور و روغن زیتون مناسب است. این روغن برای بهبود اگزمای مجرای خارجی گوش نیز مفید است.سی گرم برگهای تازه گل ماهور را پر پر کنید و داخل بطری بریزید و صد گرم روغن زیتون خالص - تهیه شده به روش پرس سرد - را به آن بیفزایید. بطری را به مدت سه تا چهار هفته در معرض آفتاب قرار دهید و هر روز آن را تکان دهید، پس از گذشت زمان مورد نظر آن را به وسیلهٔ پارچه نازکی صاف کنید.هنگام بروز گوش درد شدید روزانه سه بار سه قطره از این روغن را به وسیله پیپت داخل گوش بریزید.ايـن دو دارو که شکل هوميوپاتيک بابونه هستند برای درمان گوش درد مفیدند. بیمار مبتلا به گوش درد تحریک پذیر، دمدمی و عصبانی است و بیش از حد حساس می شود. گاهی یکی از گونه ها سرخ و دیگری رنگ پریده می شود.در صورت لزوم هر نیم ساعت پنج قطره از دارو را میل کنید. (این قطره حاوی الکل است.

این دو دارو شکل هومیوپاتیک گیاه شاهبیزک و در درمان گوش درد شدید مفید هستند. اگرگوش درد به طور ناگهانی بروز کند، بیمار احساس گرماو خشکی در گوش خواهد کرد و قسمت خارجی گوش سرخ می شود. در چنین مواردی این دارو کمک خوبی برای کاهش ناراحتی بیمار خواهد بود. معمولاً بیمار ناآرام و تحریک پذیر می شود، گرما را بر سرما ترجیح می دهد و نسبت به نور، سر و صدا و تماس حساس می شود. اغلب شبها حال بیمار وخیمتر از طول روزاست. در صورت لزوم هر نیم ساعت پنج قطره از دارو را میل کنید. (این قطره حاوی الکل است.)

این دو دارو که شکل هومیوپاتیک گل شاه پسند هستند یکی دیگر از داروهای مؤثر در درمان گوش درد شدیدند، به خصوص زمانی که گوش درد به دلیل قرار گرفتن در کوران باد بروز کرده باشد. اگر صورت بیمار سرخ و متورم و گوش گرم و متورم باشد این دارو سودمند خواهد بود. معمولا درد شدید و به صورت تپش یا کوبش است و بیشتر شبها بیمار را آزار میدهد. بیمار تقاضای نوشیدنی خنک میکند. در صورت لزوم هر نیم ساعت پنج قطره از دارو میل شود. (این قطره حاوی الکل است. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد