ساده ترین راه های درمان گوش درد


ساده ترین راه های درمان گوش درد

ساده ترین راه های درمان گوش درد

 

گوش درد 

گوش دردها می توانند در چهارچوب عفونتها و بیماریهای مربوط به دندان، همچنین به علت ورود باد به گوش، هوای سرد و یا وجود یک جسم بیگانه در گوش  ایجاد شوند. در هنگام عفونت مجاری ورودی گوش، باکتریها از طریق کوچکترین جراحات، وارد پوست مجرای ورودی می شوند.پوست متورم شده و این فشار ایجاد شده باعث به وجود آمدن درد شدید می شود. اغلب درد گوش ارتباط مستقیمی با بیماریهای مربوط به بینی، کلوگاه یا حنجره دارد. به این علت که حلقوم یا حنجره و گوش میانی به کمک یک سیستم لولهای (لوله های استاش یا شیپور گوش) به همدیگر متصل میباشند. همچنین عامل بیماری نیز از طریق همین لوله وارد گوش میانی می شود.غشای مخاطی بینی و لوله قسمت شیپوری گوش دچار تورم شده، عفونت و چرک تولید شده در گوش میانی جمع می شود، از این جهت به سرعت یک عفونت همراه با تب و با دردهای بسیار شدید و طغیان کننده تولید میشود. به خصوصں شیرخواران و کودکان اغلب دچار عفونت گوشمیانی می شوند.

درمان گوش درد 

اغلب به سختی میتوان تشخیص داد که درد در کدام قسمت از گوش قرار دارد، اما گرما همیشه تأثیر خوبی بر درد گوش داشته است. در مراحل اولیه ایجاد درد شما می توانید یا به کمک نور قرمز (نور مادون قرمز)  و یا به کمک کمپرس گرم روی گوش ( به سرعت بهبودی کمک کنید. اگر همراه با گوش درد سرماخوردگی نیز وجود دارد، بهتر است از قطره های بینی که تورم را کم می کنند استفاده نمایید.قطره های گوش تنها برای مواقعی که عفونت در مجرای خارجی گوش به وجود آمده است، مناسب می باشند. در مورد گوش میانی قطره قادر به رسوخ در این ناحیه و رسیدن به مرکز اصلی درد نیست. روش استفاده ی صحیح از قطره های مربوط به بینی و گوش را شما می توانید در زمان ابتلا به عفونت گوش میانی، اغلب درمان توسط آنتی بیوتیک و همچنین تجویز و استفاده از قطره بینی که خاصیت ضد تورم دارند امکانپذیر است. به همین علت باید در ܬܝܵܥܵܐ ابتلا به گوش درد در صورتی که اقدامات و کمکهای اولیه تأثیری نداشت، فوراً به پزشک مراجعه نمایید. در مورد نوزادان و کودکان، گوش درد تنها باید با اقدامات پزشکی درمان شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد