سایر عوامل موثر در دل درد کودکان چیست؟


سایر عوامل موثر در دل درد کودکان  چیست؟

 سایر عوامل موثر در دل درد کودکان  چیست؟

ممکن است گلودردناشی از آلودگی های باکتریایی و یا ویروسی، چون استافیلوکوک یا سرخک، موجب بزرگ شدن غدد لمفاوی رودهها و در نتیجه بروز دل درد شود؛ - برخی ذات الریه ها و یا کم خونی ها نیز با دل درد همراه است؛ -عفونت مجاری ادرار در کودکان بزرگتر از سه سال، به ویژه در دختران، دل درد ایجاد میکند. در چنین مواردی، سوزش و درد به هنگام ادرار نیز وجود دارد.سی و - عفونت رودهها، اغلب با دلپیچه و دردهای مداوم همراه است. به طور معمول، عامل این دل دردها عفونتهای ویروسی است که در بیشتر مواقع، وجود آنها در دستگاه گوارش، چند نفر از اعضای خانواده را به طور همزمان مبتلا میسازد. عفونتهایباکتریایی و انگلی نیز که در اثر خوردن غذاهای آلوده به وجود میآیند، چنین عوارضی را د میکنند.نگه نداشتن غذاها در یخچال و یا نیم پخت کردن آنها، احتمال آلودگی باکتریایی را افزایش می دهد بیشتر عفونتهای رودهای با اسهال و استفراغ همراه هستند. - ناراحتیهای آپاندیسی به ندرت در کودکان زیر دو سال پیش می آید، این بیماری در کودکان زیر پانزده سال مشاهده می شود، ولی احتمال پدید آمدن آن در افراد بیشتر است. به طور معمول دردهای آپاندیسیت از مرکز شکم شروع شده و پس از ساعت به ناحیهٔ راست و پایینی شکم منتقل می شوند. گاهی ممکن است کودک مان با درد، گرفتار تب و استفراغ نیز باشد. بهتر است در نخستین ساعات بروز بن دردهایی به پزشک مراجعه کنید تا از طریق جراحی آپاندیس، از عفونت احتمالی گیری شود. .حساس بودن به شیرگاو می تواند در نوزادان و کودکان دل درد ایجاد کند. گاه در نمواردی، شیر سویا که بدون لاکتوز است، دل درد را برطرف میسازد. این نوع سهیت غذایی در ۸۵ درصد کودکان تا سن چهار سالگی از بین میرود.فشارهای عصبی ناشی از مشکلات در مدرسه و خانه (رقابت با سایرین، و یا مرگ اعضای خانواده) باعث بروز دل درد در کودک می شود. به طور معمول، عدل دردها، با علائم بیماری همچون تب، اسهال و استفراغ همراه نیستند و گاهی . کودکان همسن و یا والدین نیز همزمان گرفتار می شوند. ردردهای شکمی به طور متناوب تا چند ماه ادامه یابد، کودک دچار دل درد مزمن وجود دردهای متناوب ممکن است، نشانهٔ وجود نوعی ناراحتی ویژه در دستگاه باشد. در چنین مواردی باید کودک را از نظر کاهش اشتها، کاهش وزن و یا وجود ر مدفوع (به رنگ روشن یا تیره) زیر نظر قرار داد و سعی کرد تشخیص دقیق وقطعی بیماری، توسط پزشک معالج صورت گیرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد