سایمتیدین (تا گامت) راهی برای درمان زگیل


سایمتیدین (تا گامت) راهی برای درمان زگیل

سایمتیدین (تا گامت) راهی برای درمان زگیل

روش های درمانی زگیل آنقدر متنوع است که نمیدانیم از کجا شروع کنیم. روغن کرچک از جمله چیزهایی است که بسیاری از خوانندگان آن را توصیه کرده اند. اما یکی از چند درمانی که واقعاً امتحان خود را پس داده، درمان با سایمتیدین (تا گامت) است. ما این روشی را جزو درمان های خانگی طبقه بندی می کنیم چرا که از این دارو که عمدتاً برای درمان سوزش معده به کار میرود، استفاده جدیدی شده است. طبق یک پژوهش، ۸۰ درصد از بیماران نسبت به این روش درمانی پاسخ مثبت دادند؛ هر چند که برای مشاهده آثار بهبودی به ۶ تا ۸ هفته زمان لازم است. در تحقیق مذکور، مقدار مصرف این دارو ۳۰ میلی گرم در روز به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بود. مطالعات دیگر به چنین موفقیتی در مورد سایمتیدین نایل نشده اند. به نظر میرسد زگیل های پهن و وسیع بیش از زگیل های برجسته به این روش پاسخ مثبت میدهند. این که سایمتیدین به چه نحو بر زگیل تأثیر دارد بر ما معلوم نیست؛ هر چند که بر اساس یک نظریه این دارو به گونه ای باعث تقویت سیستم ایمنی می شود و بدن را به حمله به زگیل نابودی وامی دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد