سردرد در مزاج های سوداوی درمان!!


سردرد در مزاج های سوداوی درمان!!

سردرد در مزاج های سوداوی درمان!!

سردرد در مزاج های سوداوی

این گونه سردردها در تعقیب خوردن غذاهای سوداوی مثل بادنجان، عدس، کلم، گوشت گاو، گوشت شکار و غیره به وجود می آید که علائمی چون سنگینی سر، تیرگی صورت، بیحالی، چرت زدن، کندی نبض، خشگی چشم ها و بینی، وسواس و افکار نامنظم برای بیمار پیدا می شود و همچنین سفیدی ادرار و غیره ظاهر می گردد.درمان: جوشانده بسفایج، اسطو خودوس، گل گاوزبان، بادرنجویه، مویز، آلوچه خشگه وترنجبین مفید است غیر از آلوچه از بقیه هریک ۱۵گرم، ترنجبین شیره کش شده ۲۵ گرم، آلوچه ۲۰۰ گرم به مدت ۱۰ روز به صورت جوشانده صبح و عصر میل نمایند. به هر جوشانده ۲ گرم افنیمون کوبیده اگر اضافه نمایند بهتر است، عرق کاسنی روزی ۲ استکان مفید است اگر روزانه سر را با جوشانده بابونه، مغز ناخنک، آوشن، برگ چغندر یا جوشانده گل بنفشه، گل نیلوفر، بادرنجویه، بابونه و قرنفل بشویند در بهبودی بیماری موثر است. یا یکی از روغن های زیر را به سر بمالند. روغن بابونه، روغن سداب، و یا بابونه ۱۰ گرم، مغز ناخنک ۱۰ گرم، مرزنجوش ۱۵ گرم همه را خوب ساییده در یک استکان روغن گل حل کرده به سر بمالند. سر درد به علت حرارت زیاد مثل گرما و مکان های خیلی داغ قرار گرفتن زیر آفتاب و نزد آتش، تکلم به آواز بلند و نیز در تعقیب خشم و غضب، خوردن چیزهای گرم و تأخیر غذا از وقت اعتیاد. در اینجا علائمی از قبیل خشگی چشم ها و بینی، تغییر حواس و غلبه عطش، حال چرت زدن، صدا کردن گوشها سستی اندام ها بخصوص سستی در حواس پنجگانه برای بیمار ظاهر می شود. درمان: بیمار بایست در مکان خنک که با صندل و گل بنفشه و کافور آراسته شده باشد قرار گیرد. مرتباً صندل، گلاب، سیب، گشنیزتر، بنفشه و سرکه بو کند. اگر درد ساکت نشود گلاب را سرد کرده بر سر بریزند و شربت لیمو، شربت انار ترش و شیرین، شربت تمرهندی، لعاب اسپرزه، شربت (آب غوره بدون نمک را بایستی در شکر پخته تا شربت آن به دست آید) شربت آلو، شیر خشت و دوغ سرد و لعاب اسپرزه را در عرق کاسنی یا عرق نیلوفر ریخته استفاده نمایند. اگر در این بیماران حرارت زیاد زیان رسانده باشد باید آب جو را با لعاب اسپرزه و آرد جو و کدوی رنده شده را مخلوط نموده و بر سر ضمادکنند. از جوشانده گل خطمی، گل پنیرک، گل نیلوفر، سبوس گندم، پاشویه نمایند. صندل، آب گشنیز، روغن گلاب را مخلوط کرده و قدری سرکه به آن اضافه کرده به قسمت جلو سر ضماد نمایند. به طور کلی برای لینت مزاج اینگونه بیماران و تسکین دردسر آنها از نسخه زیر استفادهمی شود.

نسخه:

عناب ۳۰ گرم آلوچه خشگه ۱۰۰ گرم سه پستان ۵ گرم تمرهندی ۴۰ گرم شاه تره ۵ گرم پوست هليله زر د ۱۰ گرمهمه را جوشانده در جای سردی نگاه داری نموده ۷ روز صبح ناشتا و عصر میل نمایند. اگر ۲۵ گرم شیرخشت به این محلول اضافه نمایند بهتر است یا میتوانروزانه داروهای فوق را جوشانده صبح و عصر مصرف نمایند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد