سردرد در مزاج های سوداوی چگونه به وجود می آید؟


سردرد در مزاج های سوداوی چگونه به وجود می آید؟

سردرد در مزاج های سوداوی چگونه به وجود می آید؟

اینگونه سردردها در تعقیب خوردن غذاهای سوداوی مثل بادنجان و عدس و کلم و گوشت گاو و گوشت شکار و غیره به وجود می آید که علائمی چون سنگینی سر، تیرگی صورت ،بی حالی، چرت زدن ،کندی نبض خشگی چشم هاو بینی ، وسواس و افکار نامنظمی برای بیمار پیدا می شود و همچنین سفیدی ادرار و غیره ظاهرمی گردد.

درمان

آلوچه خشگه و ترنجبین مفید است جوشانده بفسایج ،اسطوقودوس، غیر از آلوچه از بقیه هر یک سه مثقال ترنجبین شیره کشی شده یک مثقال آلوچه ه ۴ مثقال به مدت ه ۱ روز به صورت جوشانده صبح و عصراستفاده کنند.بیمار باید در مکانی خنک که با صندل و گل بنفشه و کافور و گلاب آراسته شده باشد قرار گیرد و مرتبا صندل ، گلاب، کافور، سیب ، گشنیز تر، بنفشه و سرکه بو کند. اگر درد ساکت نشود گلاب را سرد کرده بر سر بریزند و شربت لیمو ،شربت انار ترش و شیربن ، شربت تمبر هندی، لعاب اسپرزه، شربت آب غوره بدون نمک  در شکر پخته  تا شربت آن به دست آید  واستفاده کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد